Regeringen inrättar jämställdhetsmyndighet

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen meddelade idag att de i budgetpropositionen inrättar en ny myndighet för jämställdhet. Det gör mig oerhört glad, det behövs sannerligen en institutionell struktur som stärker jämställdhetsarbetet och bidrar till långsiktighet och hållbarhet. Tillsammans med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som regeringen tidigare aviserat känns detta riktigt bra och är en rejäl satsning på jämställdheten.

Den nya jämställdhetsmyndigen ska vara igång i början på 2018 och arbetet ska utgå från det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt regeringens delmål kopplat till detta.

Under hösten kommer regeringen även att presentera en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor i den jämställdhetspolitiska skrivelsen.Regeringen satsar inom området över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Även här i Umeå tar vi Socialdemokrater strid för jämställdhet och mot våld. Under gårdagen bjöd vi t ex in övriga partier till dialog för att ta fram en Handlingsplan mot våld i kommunen.

Bli först att kommentera

Reformer för jämlikhet

Av , , Bli först att kommentera 5
Regeringen  presenterade idag sju budgetreformer för ett mer jämlikt Sverige. Regeringen är överens med V om satsningarna för att skapa ett samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro.
  • Höjt allmänt tandvårdsbidrag. Regeringen avser att höja det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) från 150 kronor per år till 300 kr per år för alla 65 år och äldre. (Förändring rör de mellan 65 – 74 eftersom äldre över 75 redan får ATB på 300 kr.) Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.
  • Höjt underhållsstöd för de äldsta barnen samt höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar.  Den föreslagna höjningen motsvarar preliminärt ca 150 kr mer i månaden för barn som är 15 år och äldre, exakt hur mycket högre underhållsstödet blir för enskilda kommer dock att presenteras först senare. Föräldrar som är skyldiga att betala underhållsstöd kommer inom ramen för förändringen också att få höjt grundavdrag. Ändringarna planeras för att träda i kraft den 1 januari 2018.
  • Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget.  Förslaget innebär att inkomstgränserna ska höjas från 117 000 kronor till 127 000 kronor för ensamstående, och från 58 500 kr till 63 500 kronor för makar och sambor. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
  • Höjning av flerbarnstillägg. Höjning av flerbarnstillägget för familjer med tre barn eller fler. Höjningen ger familjer med tre barn eller fler ytterligare 126 kr i månaden. Barnfamiljer, särskilt de med många barn, utgör en förhållandevis stor andel av hushållen med låg ekonomisk standard. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
  • Höjd garantiersättning inom sjuk- och aktivitetsersättningen. Garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp, vilket innebär en höjning med 187 kr/individ och månad (brutto). Ikraftträdande är 1 juli 2017.
  • Höjd ersättningsgrad inom bostadstillägget för SA-tagare. Ersättningsgraden i bostadsbidraget höjs från 93 till 95 procent, vilket är motsvarande förändring som gjordes i bostadstillägget för pensionärer hösten 2015. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad. Även den skäliga levnadsnivån vid beräkning av särskilt bostadstillägg höjs till motsvarande nivå som för ålderspensionärer. Ikraftträdande är 1 januari 2017.

  • Höjt lönebidragstak. För att stärka förutsättningarna för ökad sysselsättning och förbättra arbetsmarknadsdeltagandet för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga föreslås en höjning av taket för den bidragsgrundande lönekostnaden för anställningar med lönebidrag. Regeringen höjer taket i lönebidragen för första gången sedan 2007 för att öka sysselsättningen. Det innebär från 16 700 till 17 100 kronor per månad. Ikraftträdande är 1 januari 2017.
Regeringen tillsammans med V är på rätt väg mot ett mer jämlikt Sverige.Jag känner mig nöjd och glad över regeringens satsning.
Bli först att kommentera