Ökade anslag till universitet och högskolor

Av , , Bli först att kommentera 4
IMG_0599Den S-ledda regeringen presenterar nu i budgeten en satsning på ökade anslag direkt till universitet och högskolor för forskning. Det är ett bra och välkommet initiativ.Under november kommer regeringen att utveckla detta genom sin forskningspolitiska proposition. Vi kommer då att få ta del av prioriteringar inom forskning, innovation och högre utbildning. Det ska bli mycket intressant att ta del av ministern för högre utbildning och forskning Heléne Hellmark Knutssons utvecklingstankar.

Sverige har idag en tätposition i världen när det gäller forskning. För att fortsätta denna positiva utveckling ökar regeringen alltså nu i budgeten  basanslagen som går direkt till universitet och högskolor för forskning och utbildning  till att successivt fram till 2020 ha ökats med 1,3 miljarder kronor.

Det är även mycket bra att regeringen aviserar att insatserna för innovation och samverkan ska stärkas liksom att forskning som är kopplad till för samhället viktiga framtidsutmaningar som till exempel klimatfrågan och digitaliseringen prioriteras.

Jag tycker att det är viktigt att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för forskare och forskningen, det är bara så vi kan få fram den främsta forskningen. Det är därför bra att regeringen nu skapar mer långsiktiga förutsättningar för den svenska forskningen.

Bli först att kommentera