Umeås företagande växer trots Svenskt Näringslivs sågning

i går presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Rankningen baseras på enkätsvar från 31 400 företagare och statistik från SCB och UC.

I enkäten får företagen bland annat bedöma hur tillämpning av regler och lagar fungerar, hur tillgången på kompetens ser ut samt vilken attityd kommunpolitikerna har till företagande. Man får även bedöma kommunens bemötande, dialog och service gentemot företagen. Även den kommunala skattesatsen vägs in i rankingen. Svenskt Näringslivs undersökning är mer av en attitydundersökning än något annat.

Umeå faller i årets ranking och är -efter att förra året ha stigit i rankingen- tillbaka på 2014 års nivå (plats 124 i landet). Moderaterna är som vanligt ute och ondgör sig i media. Anders Ågren (M) menar i den egna Moderata webbtidningen Nyheter i Västerbotten att ”Socialdemokraterna gång på gång röstat ned konkreta förslag för att förbättra företagsklimatet.”

-Är jag förvånad över Ågrens utspel? Nej, inte det minsta. Är jag orolig för företagsklimatet i Umeå? Nej inte det heller.

Jag gör många företagsbesök i min roll som kommunstyrelsens ordförande och inom ramen för Näringslivs- och planeringsutskottet. Vid dessa besök har jag mestadels fått positiv feedback. Visst finns det alltid saker som kan bli bättre och det jobbar vi ständigt med. Dialogen med företagarna är viktig för att ständigt kunna bli bättre.

I Företagarnas rapport som kom förra hösten placerade sig aktiebolagen i Umeå på första plats av landets samtliga kommuner. I den undersökningen mäts företagens omsättningstillväxt och resultatutveckling de senaste fem åren. En mer relevant utvärdering av det faktiska företagsklimatet med andra ord. Lönsamma företag som växer bidrar till Umeås tillväxt och är ett tydligt tecken på ett bra klimat för företag i Umeå.

I våra egna mätningar ser vi även ett betydligt bättre resultat än vad Svenskt Näringsliv någonsin presenterat. I den senaste mätningen låg vi på medelvärdet 4,69 av 6 när kommunens företag fick bedöma företagsklimatet. De tre viktigaste frågorna för Umeås företag i mätningen var:

1. Att Umeå växer
2. Tillgång till kompetens arbetskraft
3. Tillgång till infrastruktur
 

Vi kan konstatera att nya företag vill etablera sig i Umeå och etablerade företag behöver nyanställa.

Vår största utmaning är att få fram bostäder till de som ska anställas och byggbar mark för att möta nyetableringar och tillväxt. Därför har vi de senaste åren fokuserat på att öka bostadsbyggandet och få fram mer byggklar mark.

Vi vet också att barnomsorg, skola, äldreomsorg tillsammans med kultur och fritidsaktiviteter har stor betydelse för vart man väljer att bosätta sig. När företagen i Umeå behöver kompetent arbetskraft kan vi locka dem till vår kommun med en god välfärd samt ett inspirerande och engagerande fritids- och kulturliv. Detta uppmärksammades vi nyligen för då vi kom på en hedrande andra plats i vart det är bäst att leva och bo.

Jag känner mig trygg i det politiska vägval vi Socialdemokrater har gjort såväl nationellt som här i Umeå. Att Svenskt Näringslivs granskning av företagsklimatet i landet skulle vara den allena rådande sanningen är jag den första att ifrågasätta. Svenskt Näringsliv har som de flesta vet en tydlig ideologisk agenda. Och trots Svenskt Näringslivs sågning av vårt företagsklimat fortsätter Umeå att växa.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.