Bra och ansvarsfullt av Moa Brydsten!

Av , , Bli först att kommentera 11

IMG_0821Efter gårdagens debatt i fullmäktige om underlag och tjänstemannens beredningen inför ärendet om Bullmarksskola i för- och grundskolenämnden har nämndens ordförande Moa Brydsten agerat.

Då några ledamöter i nämnden efterfrågat mer information om ärendets beredning har Moa Brydsten nu lagt ett uppdrag till förvaltningen att vid torsdagens nämnd redovisa ärendets underlag och beredning.

Det är bra och ansvarsfullt av Moa Brydsten som ordförande att efterfråga mer information av tjänstemännen då frågetecken uppstått. Som politiker är det inte hennes ansvar hur beredningen gått till och det är alltså helt rätt att kräva en redovisning av ansvariga tjänstemän.

Bli först att kommentera

Står Ni bakom folkomröstningsinitiativet Mattias Larsson (C) och Ulrika Edman (V)?

Av , , Bli först att kommentera 15

I går under kommunfullmäktige rasades och dundrandes det i en debatt om underlaget inför beslutet om att fortsätta bedriva verksamhet för årskurserna F-6 i Bullmark. Ja, ni läste rätt, den politiska debatten handlade om tjänstemannaunderlaget som ledde fram till beslutet.

Vänsterpartiet tillsammans med Centerpartier, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet är så här i efterhand mycket kritiska till det underlag som låg till grund för beslutet som fattades av För- och grundskolenämnden i juni. En hel del konspirationsteorier presenterades från talarstolen och För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten fick motta en hel del obefogad kritik. Underlag och hantering av underlag är tjänstemännens ansvarsområde och inte politikens.

Gårdagens hetsiga debatt genomfördes trots att en enig För-och grundskolenämnd fattat beslut utifrån det nu kritiserade underlaget. Inte någon hade ett annat förslag eller reserverade sig när beslutet fattades. Det är sannerligen relevant att fråga Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet hur de överhuvudtaget kunde fatta beslutet om De anser att det var en bristfällig tjänsteskrivelse? Det rimliga är naturligtvis att begära en återremiss om man inte är nöjd med underlaget eller att avstå i omröstningen.

Hela debatten känns nu mer som en efterhandskonstruktion för att kunna fortsätta de påbörjade ”kampanjandet” i byarna. Vi vet att dessa partier var starkt kritiskt till att Åk 4-6 från Bullmark skulle bussas till Sävar enligt ursprungsbeslutet. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har offentligt uttryck ett missnöje med detta och ”kampanjat” i byarna kring frågan. Jag mötte så sent som idag på torget Centerpartister -bl a den nya medlemmen Robert Axebro- som stod och samlade in namnunderskrifter för bevarandet av byaskolor.

När tjänstemännen kunde presentera nya uppgifter gällande beskaffenheten på befintlig skola i Bullmark arbetade presidiet snabbt fram ett nytt förslag till beslut.  S, M, Mp och L presenterade utifrån tjänstemännens underlag ett förslag som gjorde det möjligt för Åk 4-6 att även fortsättningsvis ha sin undervisning i Bullmark. Förslaget antogs av en enig nämnd. Men såhär i efterhand har uppenbarligen vissa partier surnat till. En fråga som de lagt ner tid och möda på är nu löst och de fråntog möjligheten till politiska poänger. Som alla vet väcktes även ett folkomröstningsinitiativ i byarna.

Ryktet säger att såväl C som V stöttar byarnas folkomröstningsinitiativ. Jag vet inte om det är sant och ställer därför den konkreta frågan till gruppledarna Mattias Larsson (C) och Ulrika Edman (V).

-Står C och V bakom initiativet till en folkomröstning kring byskolorna?

Det vore -om så är fallet- ytterst märkligt eftersom C och V i För- och grundskolenämnden varit med och fattat de beslut som gör den nuvarande lösningen gällande. Att driva folkomröstning mot sina egna beslut förefaller åtminstone för mig orimligt.

Bli först att kommentera

-Är Norrbotniabanan en krigsförklaring mot Stockholmsregionen, enligt (M)?

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag noterar att Moderaten Kristoffer Tamson ser Norrbotniabanan som en krigsförklaring mot Stockholmsregionen. Det är sannerligen ord och inga visor.

I en längre intervju i SvD idag säger Tamson, ”Sedan lär det ju komma ytterligare satsningar på Norrbotniabanan som tar resurser för samhällsekonomiskt viktigare projekt. Det är inte seriöst, det är provocerande och en krigsförklaring mot Stockholmsregionen”. http://www.svd.se/fler-forseningar-for-pendeltag-och-bussar/om/kristoffer-tamsons

I regeringens budgetproposition finns tydliga skrivningar om att Norrbotniabanan är en strategisk investering och det har tydligen retat upp trafiklandstingsrådet Tamson (M). Vi socialdemokrater är tillsammans med Mp och V överens om att Norrbotniabanan ska byggas.

Umeås och Västerbottens Moderate riksdagsledamot Edward Riedel har tidigare varit ganska högljudd i debatten om Norrbotniabanan såväl i riksdagen som i media och bloggar. Han lämnade t ex i mars 2015 in en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson gällande Norrbotniabanan och huruvida regeringen avsåg att påbörja bygget under den här mandatperioden. Riedl menade då att bygget är centralt för att öka tillgängligheten och konkurrenskraften i Norrland.

Det verkar nu vara läge för riksdagsledamoten Riedl (M) och kommunalrådet i Umeå Anders Ågren (M) att bjuda upp sina partikollegor som anser att  Norrbotniabanan är en krigsförklaring mot Stockholmsregionen till oss i Västerbotten och förklara för dem hur central den är för att öka tillgängligheten och konkurrenskraften i Norrland.

Jag frågade Riedl i en blogg den 22 september om hans engagemang för Norrbotniabanan kvarstår. Tyvärr har han inte svarat på detta ännu. Så jag frågar igen och utökar frågan till att även gälla kommunalrådet Anders Ågren;

-Hur blir det Riedl, kommer du att rösta för Norrbotniabanan i riksdagen? 

– Hur ställer du dig Anders Ågren? Kommer du att ta striden internt inom M för att Norrbotniabanan skall förverkligas?

PS: Sen är det ju såklart även intressant att se hur redaktör Riedel kommer att kommentera detta utspel av partikamraten Kristoffer Tamson i den egna moderata nättidningen Nyheter i Västerbotten.

Bli först att kommentera