Centrumhandelns villkor

Av , , Bli först att kommentera 3

Kranar ver VvenDen senaste tiden har en debatt om villkoren för centrumhandeln blossat upp. I dagens VK kan vi t ex på första sidan läsa ”Centrumhandeln blöder”.  Anledningen till att centrumhandeln blöder sägs dels vara konkurrensen från Avion och dels kommunens ombyggnationer i centrum.

Så kan det absolut vara, att handeln skulle få hårdare konkurrens med anledning av att Avion öppnade var vi alla medvetna om och att framkomligheten just nu vid Rådhustorget t ex är besvärlig är vi också väl medvetna om.

Men innan jag drar några slutsatser jag vill försäkra mig om att vi har alla fakta på bordet. Jag har därför under veckan givit tjänstemännen uppdraget att skyndsamt analysera centrumhandelns förutsättningar. De ska inom ramen för detta uppdrag bl a träffa representanter för centrumhandeln för att lyssna in deras synpunkter och erfarenheter. Jag har begärt att resultatet av uppdraget ska rapporteras till mig personligen.

Idag har kommunens Näringslivs- och planeringsutskott varit på företagsbesök. En naturlig fråga har under dagen varit att lyfta förutsättningarna för centrumhandeln. En del som aktualiserades vid dessa samtal var att vi måste fundera på hur vi vägleder trafiken i centrala stan, en annan del handlade om parkeringsplatser.

Jag kan för egen del konstatera att vi behöver föra mer dialog innan byggnationer startar, vi måste bli bättre på att organisera kommande ombyggnationer-såväl privata som kommunala- så att effekten blir så lite störningar som möjligt.

Moderaterna har föreslagit att vi ska göra ett två-årigt försök med avgiftsfri parkering under en begränsad tid på lördagarna i centrala Umeå. Det kan ju låta klokt när man först hör det, men funderar man lite längre inser man att det också kan skapa problem. Jag tror faktiskt inte att det är gratis parkering som kommer att lösa centrumhandelns problem.

Skulle vi införa gratis parkering under delar av lördagarna under två år som M föreslår skulle det för det första innebära en inkomstförlust på ca 8 miljoner. För det andra skulle det kunna vara en ojuste konkurrens mot de privata parkeringsaktörerna och för det tredje kan jag inte hitta ett exempel från andra städer av Umeås storlek som visar att avgiftsfri parkering har gett den önskade effekten.

Vi vill minska kontorsparkeringen i centrala stan och vi vill ha ett levande centrum. Då handlar det om att göra kollektivtrafiken så bra och tillgänglig som möjligt, det handlar om bra parkeringsmöjligheter i centrala stans utkanter och den handlar om en attraktiv stadsmiljö. Vi har nyligen fixat till rådhusparken och delar av centrum, vi har påbörjat arbetet med ett nytt p-hus vid järnvägsstationen som kommer att bli ett bra tillskott för handeln och kollektivtrafikens förutsättningar ligger i pipeline att förbättras.

Vi måste naturligtvis ta de negativa konsekvenserna av Umeås tillväxt (som besvärligheter i samband med ombyggnationer och nybyggnationer) på allvar och försöka minimera dessa. Men vi får aldrig bli rädda för tillväxten och de olägenheter som den periodvis skapar för då kommer Umeå att stagnera.

Bli först att kommentera

Företagsbesök och cirkulär ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 3

delbarIdag är vi från Näringslivs- och planeringsutskottet på företagsbesök. Vi har nyss besökt företaget Delbar. Umeåföretaget arbetar med att registrera produkter och boende och göra dem uthyrningsbara via www.delbar.se.

Tanken bakom verksamheten är att människor ska dela sitt ägande och bidra till hållbarhet. Det står t ex mycket saker hemma hos oss människor som bara används ibland, sommarstugor och fjällstugor står ofta tomma periodvis. Företagsidén är att människor som vill dela sina grejer eller stugor med vänner och andra kan göra det via sajten och att företaget tar ut en serviceavgift.

Det var mycket intressant att prata med personer bakom delbar.se. Deras företagsidé ligger väl i linje med det arbete som vi gör i Umeå kommun med cirkulär ekonomi. För oss i kommunen handlar det om att vi ska sträva efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara.

Vi har även slagit fast i den strategiska planen för Umeå kommun 2016-2028 att ”Umeå ska vara en föregångare inom området cirkulär ekonomi” och det arbetet leds av kommunstyrelsens andre vice ordförande Margareta Rönngren (S).

Bli först att kommentera