Centrumhandelns villkor

Kranar ver VvenDen senaste tiden har en debatt om villkoren för centrumhandeln blossat upp. I dagens VK kan vi t ex på första sidan läsa ”Centrumhandeln blöder”.  Anledningen till att centrumhandeln blöder sägs dels vara konkurrensen från Avion och dels kommunens ombyggnationer i centrum.

Så kan det absolut vara, att handeln skulle få hårdare konkurrens med anledning av att Avion öppnade var vi alla medvetna om och att framkomligheten just nu vid Rådhustorget t ex är besvärlig är vi också väl medvetna om.

Men innan jag drar några slutsatser jag vill försäkra mig om att vi har alla fakta på bordet. Jag har därför under veckan givit tjänstemännen uppdraget att skyndsamt analysera centrumhandelns förutsättningar. De ska inom ramen för detta uppdrag bl a träffa representanter för centrumhandeln för att lyssna in deras synpunkter och erfarenheter. Jag har begärt att resultatet av uppdraget ska rapporteras till mig personligen.

Idag har kommunens Näringslivs- och planeringsutskott varit på företagsbesök. En naturlig fråga har under dagen varit att lyfta förutsättningarna för centrumhandeln. En del som aktualiserades vid dessa samtal var att vi måste fundera på hur vi vägleder trafiken i centrala stan, en annan del handlade om parkeringsplatser.

Jag kan för egen del konstatera att vi behöver föra mer dialog innan byggnationer startar, vi måste bli bättre på att organisera kommande ombyggnationer-såväl privata som kommunala- så att effekten blir så lite störningar som möjligt.

Moderaterna har föreslagit att vi ska göra ett två-årigt försök med avgiftsfri parkering under en begränsad tid på lördagarna i centrala Umeå. Det kan ju låta klokt när man först hör det, men funderar man lite längre inser man att det också kan skapa problem. Jag tror faktiskt inte att det är gratis parkering som kommer att lösa centrumhandelns problem.

Skulle vi införa gratis parkering under delar av lördagarna under två år som M föreslår skulle det för det första innebära en inkomstförlust på ca 8 miljoner. För det andra skulle det kunna vara en ojuste konkurrens mot de privata parkeringsaktörerna och för det tredje kan jag inte hitta ett exempel från andra städer av Umeås storlek som visar att avgiftsfri parkering har gett den önskade effekten.

Vi vill minska kontorsparkeringen i centrala stan och vi vill ha ett levande centrum. Då handlar det om att göra kollektivtrafiken så bra och tillgänglig som möjligt, det handlar om bra parkeringsmöjligheter i centrala stans utkanter och den handlar om en attraktiv stadsmiljö. Vi har nyligen fixat till rådhusparken och delar av centrum, vi har påbörjat arbetet med ett nytt p-hus vid järnvägsstationen som kommer att bli ett bra tillskott för handeln och kollektivtrafikens förutsättningar ligger i pipeline att förbättras.

Vi måste naturligtvis ta de negativa konsekvenserna av Umeås tillväxt (som besvärligheter i samband med ombyggnationer och nybyggnationer) på allvar och försöka minimera dessa. Men vi får aldrig bli rädda för tillväxten och de olägenheter som den periodvis skapar för då kommer Umeå att stagnera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.