Regeringen miljardsatsar på hyresrätter och studentbostäder

Av , , Bli först att kommentera 3

bostadsbyggandeUnder förmiddagen presenterade bostadsminister Peter Eriksson (MP) den slutliga formen för S- och MP regeringens investeringsstöd som ska gå till nya hyresrätter och studentbostäder. Det är en mycket viktig priorietring från S- och Mp regeringens sida då bostadsbristen är ett stort problem i hela landet. Bostadsbristen dämpar både tillväxt, människors utveckling och vår gemensamma välfärd.   

Här i Umeå har vi under de senaste åren haft en situation av akut bostadsbrist med följden att kostnaderna för att köpa eller hyra en bostad har blivit väldigt höga. Något som främst drabbar de unga som ska skaffa sin första bostad. Företag som vill rekrytera nya medarbetare vittnar om problem för de potentiella arbetstagarna att finna boende i Umeå. Dagens situation av bosstadsbrist kan även leda till att personer utnyttjas att betala höga kostnader för bristfälliga boende på osäkra villkor.

Bostadsbyggandet är just nu uppe på rekordnivåer. Men det räcker inte då byggandet har varit allt för lågt de senaste 20 åren. I Umeå byggdes under åren 2008 till 2014 mellan 350 och 550 bostäder årligen. 2015 startades ökningen och då färdigställdes 1180 bostäder. Under 2016 och 2017 ligger prognosen på ca 1400 lägenheter per år. Vi har dessutom fattat beslut om att öka takten till 2000 enheter per år.

Vi kan konstatera att det framför är brist på hyresrätter till rimliga hyror. Det som byggs är ofta alldeles för dyrt för människor med normalinkomster. Flera utredningar har visat att hyresrätten har svårt att konkurrera, inte minst på grund av den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer. Därför är det bra att investeringsstödet nu äntligen kommer på plats.

Regeringens stöd som idag presenterades är på drygt tre miljarder per år och kommer att delas upp i två olika delar. Den ena förordning kommer att gälla retroaktivt från mars 2015 och den andra börjar gälla från årsskiftet. Det ska alltså vara möjligt att söka stöd för både planerade och redan påbörjade projekt. Totalt rör det sig om 11,3 miljarder kronor som kommer att betalas ut under en fyraårsperiod till olika byggprojekt.

För att kunna söka bidraget måste man kunna visa att projektet skulle vara olönsamt utan stöd samt att man måste avstå från höga inkomstkrav på sina hyresgäster. Får att stödet skall komma ifråga ska hyrorna hålla en sådan nivå att vanligt folk har råd att bo i dem. Något högre hyresnivåer kommer dock att tillåtas i storstadsregionerna samt i kommuner med hög befolkningsökning.

Jag är oerhört glad över att S- och Mp regeringen tar bostadsbristen på allvar och inför ett stöd som prioriterar hyresrätter och studentlägenheter med hyresnivåer så vanligt folk har råd att bo. En bostad är och ska alltid vara en social rättighet.

Bli först att kommentera