Socialförsäkringsministern på Umeåbesök

Av , , Bli först att kommentera 5

Janet och Annika med medarbetareIgår hade vi besök av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Vi fick möjlighet att berätta om Umeå, våra framgångar och utmaningar och vi fick möjlighet att visa upp en del av vår verksamhet.

Socialförsäkringsministern besökte såväl Arbetsmiljömedicin som Eriksdals äldreboende tillsammans med Janet Ågren (S) ordförande i Äldrenämnen. (Se bild) Eriksdals äldreboende har lyckats minska sjukfrånvaron från 9,6% till 4,6% på två år vilket var temat för besöket. Strandhäll fick även möjlighet at träffa engagerade Umeåbor för kaffe och diskussioner i Väven.

Det var en mycket bra och intressant dag tillsammans med Socialförsäkringsministern. Annika Strandhäll kunde även berätta om de tydliga satsningarna som görs på socialförsäkringarna i årets budget. Det handlar bland annat om höjd sjuk- och aktivitetsersättning, höjt bostadstillägg för de med sjuk- och aktivitetsersättning. Den S-ledda regeringen har stoppat utförsäkringarna och nu förbättras både rehabilitering och ersättningar. I budgeten presenteras satsningar för 2 miljarder som stärker de gemensamma försäkringarna fram till 2018.

Budgetsatsningarna rör flera av samhällets mer utsatta grupper och riktar särskilt in sig på ensamstående kvinnor, barnfamiljer med låga inkomster och personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

– Att människor ska känna sig trygga är en viktig del i vårt samhällsbygge. Våra gemensamma försäkringar for väldigt illa under åtta år med en moderatledd regering. Därför är jag väldigt glad att i halvtid satsa ytterligare två miljarder under mandatperioden för att stärka den svenska modellen och återuppbygga socialförsäkringarna, sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll bland annat under besöket.

                                                                                       ***

•Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning utgör ett grundskydd för den som haft låga eller obefintliga inkomster. För dem med garantiersättning och därmed lägst disponibel inkomst har ersättningen varit oförändrad sedan förmånen infördes år 2003. Regeringen föreslår att garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp, vilket med hel garantiersättning innebär en höjning på 187 kronor per månad före skatt per år med 2017 års prisbasbelopp. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

•Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Regeringen föreslår även att ersättningsgraden i bostadstillägget höjs från 93 till 95 procent, vilket motsvarar den förändring som gjordes i bostadstillägget för pensionärer hösten år 2015. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad. Även den skäliga levnadsnivån vid beräkning av särskilt bostadstillägg höjs till motsvarande nivå som för ålderspensionärer. Därmed stärks den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Sammantaget gör höjningen av garantiersättningen och höjning av bostadstillägget att ungefär 200 000 personer i genomsnitt får drygt 2 000 kr mer per år från och med 2018. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag

 Regeringen föreslår en höjning av inkomstgränserna inom bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer. Inkomstgränserna föreslås höjas från 117 000 kr till 127 000 kr för ensamstående och från 58 500 kr till 63 500 kr för makar och sambor. Det är hushåll som på årsbasis har inkomster över den nuvarande inkomstgränsen som kan ta del av hela höjningen om 167 kr per månad. Förslaget ger framförallt effekt för sammanboende med låga inkomster. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

•Höjning av underhållsstödet för äldre barn

Regeringen har för avsikt att lämna lagförslag om en differentiering av underhållsstödets belopp genom att höja det för barn som är 15 år och äldre. I kombination med höjningen av underhållsstödet för äldre barn kommer regeringen även att utreda en höjning av grundavdraget för bidragsskyldiga föräldrar. Grundavdraget är det som den bidragsskyldiga föräldern får förbehålla sig för egna levnadskostnader innan betalningsskyldighet för underhållsstöd beslutas. Höjningarna planeras att träda i kraft den 1 januari 2018.

•Höjning av flerbarnstillägget

Regeringen föreslår en höjning av flerbarnstillägget för det tredje barnet med 126 kronor per månad. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari.

 

Bli först att kommentera

Umeås företagande växer trots Svenskt Näringslivs sågning

Av , , Bli först att kommentera 11

i går presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Rankningen baseras på enkätsvar från 31 400 företagare och statistik från SCB och UC.

I enkäten får företagen bland annat bedöma hur tillämpning av regler och lagar fungerar, hur tillgången på kompetens ser ut samt vilken attityd kommunpolitikerna har till företagande. Man får även bedöma kommunens bemötande, dialog och service gentemot företagen. Även den kommunala skattesatsen vägs in i rankingen. Svenskt Näringslivs undersökning är mer av en attitydundersökning än något annat.

Umeå faller i årets ranking och är -efter att förra året ha stigit i rankingen- tillbaka på 2014 års nivå (plats 124 i landet). Moderaterna är som vanligt ute och ondgör sig i media. Anders Ågren (M) menar i den egna Moderata webbtidningen Nyheter i Västerbotten att ”Socialdemokraterna gång på gång röstat ned konkreta förslag för att förbättra företagsklimatet.”

-Är jag förvånad över Ågrens utspel? Nej, inte det minsta. Är jag orolig för företagsklimatet i Umeå? Nej inte det heller.

Jag gör många företagsbesök i min roll som kommunstyrelsens ordförande och inom ramen för Näringslivs- och planeringsutskottet. Vid dessa besök har jag mestadels fått positiv feedback. Visst finns det alltid saker som kan bli bättre och det jobbar vi ständigt med. Dialogen med företagarna är viktig för att ständigt kunna bli bättre.

I Företagarnas rapport som kom förra hösten placerade sig aktiebolagen i Umeå på första plats av landets samtliga kommuner. I den undersökningen mäts företagens omsättningstillväxt och resultatutveckling de senaste fem åren. En mer relevant utvärdering av det faktiska företagsklimatet med andra ord. Lönsamma företag som växer bidrar till Umeås tillväxt och är ett tydligt tecken på ett bra klimat för företag i Umeå.

I våra egna mätningar ser vi även ett betydligt bättre resultat än vad Svenskt Näringsliv någonsin presenterat. I den senaste mätningen låg vi på medelvärdet 4,69 av 6 när kommunens företag fick bedöma företagsklimatet. De tre viktigaste frågorna för Umeås företag i mätningen var:

1. Att Umeå växer
2. Tillgång till kompetens arbetskraft
3. Tillgång till infrastruktur
 

Vi kan konstatera att nya företag vill etablera sig i Umeå och etablerade företag behöver nyanställa.

Vår största utmaning är att få fram bostäder till de som ska anställas och byggbar mark för att möta nyetableringar och tillväxt. Därför har vi de senaste åren fokuserat på att öka bostadsbyggandet och få fram mer byggklar mark.

Vi vet också att barnomsorg, skola, äldreomsorg tillsammans med kultur och fritidsaktiviteter har stor betydelse för vart man väljer att bosätta sig. När företagen i Umeå behöver kompetent arbetskraft kan vi locka dem till vår kommun med en god välfärd samt ett inspirerande och engagerande fritids- och kulturliv. Detta uppmärksammades vi nyligen för då vi kom på en hedrande andra plats i vart det är bäst att leva och bo.

Jag känner mig trygg i det politiska vägval vi Socialdemokrater har gjort såväl nationellt som här i Umeå. Att Svenskt Näringslivs granskning av företagsklimatet i landet skulle vara den allena rådande sanningen är jag den första att ifrågasätta. Svenskt Näringsliv har som de flesta vet en tydlig ideologisk agenda. Och trots Svenskt Näringslivs sågning av vårt företagsklimat fortsätter Umeå att växa.

 

Bli först att kommentera

Snabbare, enklare och billigare att bygga.

Av , , Bli först att kommentera 6

Bygge p backa strand/backa sgI budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 55 miljoner kronor per år på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga.

Det är ett mycket välkommet besked för oss i Umeå som jobbar stenhårt för att bygga bort bostadsbristen i vår tillväxtkommun.

Regeringens satsningar innefattar snabbare handläggning hos länsstyrelserna, ett kunskapslyft inom plan- och byggområdet och en översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Dessutom avser regeringen att inrätta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval. För detta ökar Boverkets anslag med 10 miljoner kronor årligen från 2017.

 

 

 

Bli först att kommentera

UIK får stöd via UKF

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår vid UKFs sammanträde fattade vi beslut om att gå in med 400 000 kr till UIK för att rädda dem från konkurs.Vårt beslut är en del i en helhetslösning där flera företag, bland annat Balticgruppen, går in för att rädda UIK. 

Det är nu ytterst viktigt att UIK får en ny ordförande och styrelse som tar ansvar för att styra upp klubben såväl ekonomiskt som sportsligt.

Det känns bra att så många politiska partiet tog ansvar och vågar satsa på kvinnlig idrott i Umeå. Liberalerna ville dock inte stötta förslaget och därmed också försätta UIK i konkurs.

Bli först att kommentera

Ökade anslag till universitet och högskolor

Av , , Bli först att kommentera 4
IMG_0599Den S-ledda regeringen presenterar nu i budgeten en satsning på ökade anslag direkt till universitet och högskolor för forskning. Det är ett bra och välkommet initiativ.Under november kommer regeringen att utveckla detta genom sin forskningspolitiska proposition. Vi kommer då att få ta del av prioriteringar inom forskning, innovation och högre utbildning. Det ska bli mycket intressant att ta del av ministern för högre utbildning och forskning Heléne Hellmark Knutssons utvecklingstankar.

Sverige har idag en tätposition i världen när det gäller forskning. För att fortsätta denna positiva utveckling ökar regeringen alltså nu i budgeten  basanslagen som går direkt till universitet och högskolor för forskning och utbildning  till att successivt fram till 2020 ha ökats med 1,3 miljarder kronor.

Det är även mycket bra att regeringen aviserar att insatserna för innovation och samverkan ska stärkas liksom att forskning som är kopplad till för samhället viktiga framtidsutmaningar som till exempel klimatfrågan och digitaliseringen prioriteras.

Jag tycker att det är viktigt att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för forskare och forskningen, det är bara så vi kan få fram den främsta forskningen. Det är därför bra att regeringen nu skapar mer långsiktiga förutsättningar för den svenska forskningen.

Bli först att kommentera

Offensiv utveckling av anrikt Umeåföretag

Av , , Bli först att kommentera 4

Motorcentralen

Igår kväll var jag med och invigde Motorcentralens nya VW-anläggning. Det var en trevlig invigning hos ett företag som funnits i Umeå sedan 1940-talet.

1944 grundade John Rickard Ericsson verksamheten och sedan julafton 1949 har Motorcentralen funnits på Haga. 1965 tog Sture Ericsson över fortsatte utveckla företaget fram till 1998. Sedan dess är det syskonen Mikael och Anna Ericsson som driver Motorcentralen.

Idag har Motorcentralen ca 135 anställda. Sune Joelsson är ansvarig chef på Volkswagen och han har bidragit med en god personalkultur som resulterat i goda försäljningssiffror även under byggnationen. Det är imponerande.

Jag vet hur mycket Anna och Mikael Ericsson har kämpat med ritningar och byråkrati, fastbeslutna om målet att bygga den nya hallen. Igår kunde de och alla vi andra äntligen se resultatet av ansträngningarna. Bra jobbat och ett stort lycka till med Er offensiva utveckling av Motorcentralen.

 

 

 

Bli först att kommentera

Regeringen inrättar jämställdhetsmyndighet

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen meddelade idag att de i budgetpropositionen inrättar en ny myndighet för jämställdhet. Det gör mig oerhört glad, det behövs sannerligen en institutionell struktur som stärker jämställdhetsarbetet och bidrar till långsiktighet och hållbarhet. Tillsammans med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som regeringen tidigare aviserat känns detta riktigt bra och är en rejäl satsning på jämställdheten.

Den nya jämställdhetsmyndigen ska vara igång i början på 2018 och arbetet ska utgå från det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt regeringens delmål kopplat till detta.

Under hösten kommer regeringen även att presentera en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor i den jämställdhetspolitiska skrivelsen.Regeringen satsar inom området över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Även här i Umeå tar vi Socialdemokrater strid för jämställdhet och mot våld. Under gårdagen bjöd vi t ex in övriga partier till dialog för att ta fram en Handlingsplan mot våld i kommunen.

Bli först att kommentera

Reformer för jämlikhet

Av , , Bli först att kommentera 5
Regeringen  presenterade idag sju budgetreformer för ett mer jämlikt Sverige. Regeringen är överens med V om satsningarna för att skapa ett samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro.
  • Höjt allmänt tandvårdsbidrag. Regeringen avser att höja det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) från 150 kronor per år till 300 kr per år för alla 65 år och äldre. (Förändring rör de mellan 65 – 74 eftersom äldre över 75 redan får ATB på 300 kr.) Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.
  • Höjt underhållsstöd för de äldsta barnen samt höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar.  Den föreslagna höjningen motsvarar preliminärt ca 150 kr mer i månaden för barn som är 15 år och äldre, exakt hur mycket högre underhållsstödet blir för enskilda kommer dock att presenteras först senare. Föräldrar som är skyldiga att betala underhållsstöd kommer inom ramen för förändringen också att få höjt grundavdrag. Ändringarna planeras för att träda i kraft den 1 januari 2018.
  • Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget.  Förslaget innebär att inkomstgränserna ska höjas från 117 000 kronor till 127 000 kronor för ensamstående, och från 58 500 kr till 63 500 kronor för makar och sambor. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
  • Höjning av flerbarnstillägg. Höjning av flerbarnstillägget för familjer med tre barn eller fler. Höjningen ger familjer med tre barn eller fler ytterligare 126 kr i månaden. Barnfamiljer, särskilt de med många barn, utgör en förhållandevis stor andel av hushållen med låg ekonomisk standard. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
  • Höjd garantiersättning inom sjuk- och aktivitetsersättningen. Garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp, vilket innebär en höjning med 187 kr/individ och månad (brutto). Ikraftträdande är 1 juli 2017.
  • Höjd ersättningsgrad inom bostadstillägget för SA-tagare. Ersättningsgraden i bostadsbidraget höjs från 93 till 95 procent, vilket är motsvarande förändring som gjordes i bostadstillägget för pensionärer hösten 2015. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad. Även den skäliga levnadsnivån vid beräkning av särskilt bostadstillägg höjs till motsvarande nivå som för ålderspensionärer. Ikraftträdande är 1 januari 2017.

  • Höjt lönebidragstak. För att stärka förutsättningarna för ökad sysselsättning och förbättra arbetsmarknadsdeltagandet för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga föreslås en höjning av taket för den bidragsgrundande lönekostnaden för anställningar med lönebidrag. Regeringen höjer taket i lönebidragen för första gången sedan 2007 för att öka sysselsättningen. Det innebär från 16 700 till 17 100 kronor per månad. Ikraftträdande är 1 januari 2017.
Regeringen tillsammans med V är på rätt väg mot ett mer jämlikt Sverige.Jag känner mig nöjd och glad över regeringens satsning.
Bli först att kommentera

Bra diskussioner om vad som är viktigt för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3
Annika FIgår träffade jag Annika Falkengren SEB tillsammans med ett antal företag från Umeå. Det var ett bra samtal där Annika var imponerad av Umeås utveckling.-Jag var här för ett par år sedan och det har hänt oerhört mycket sedan sist sa hon bl a.
Annika Falkengren gav sin bild av dagens låga räntenivå och menade att den blåser upp bostadspriserna men att vi ändå inte riktigt får igång investeringarna. Många avvaktar och många sparar då det förväntas en förändring på ränteläget. Men det som bekant  svårt att sia om framtiden, troligen är dock botten nådd nu.
Många av företagen på mötet lyfte även frågan om  kompetensförsörjning och deras ökade behovet av utbildad arbetskraft.
Vi hade en kväll med bra samtal som utmynnade i en gemensam bild om att det viktigaste för Umeå är kompetensförsörjning, kommunikationer och fler bostäder. Det är viktiga förutsättningar för att näringslivet ska kunna växa och anställa fler. Med fler invånare och fler i sysselsättning ökar också förutsättningarna för välfärd, kultur och fritid.
Bli först att kommentera