Tillväxt och skatteintäkter hör ihop

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_1666I dag genomför vi Umeågalan. Det är ett oerhört viktigt evenemang där vi lyfter goda entrepenörer.

Entreprenörer som genom sin verksamhet växer och anställer fler är viktiga för Umeå. De är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vård skola och omsorg.Tillväxt och skatteintäkter hör ihop.

Jag ska ikväll under Umeågalan dela ut Företagspris. Det känns oerhört bra då jag vet att företaget kämpat på och ökat såvöl omsättning som anställda. Att Umeås företag växer belyser vi idag under Umeågalan!

Dialog för centrums utveckling

Av , , Bli först att kommentera 3

Rdhusparken med Vven i bakgrundenIgår träffade jag tillsammans med presidiet i tekniska nämnden och park- och gatuchefen Karin Isacsson några fastighetsägare i centrum. Vi diskuterade dels om den kommande sommaren och dels om höstens byggnationer.

En hel del goda tankar fördes fram om hur vi bättre planerar byggnationer i centrum framgent. Det är extra viktigt med dialog i en utvecklings- och tillväxt stad som Umeå. Det är många intressen som ska vägas samman för att vi ska kunna göra det absolut bästa för vår kommun och medborgarna. 

Parkeringsfrågan blev en central del av diskussionen. Vi vet att det finns partier som motionerat om gratis parkering i centrum och vissa handlare har även fört fram kravet. Jag tror faktiskt inte att det är gratis parkering som kommer att lösa centrumhandelns problem.  Skulle vi införa gratis parkering under delar av lördagarna under två år som M föreslagit skulle det för det första innebära en inkomstförlust på ca 8 miljoner. För det andra skulle det kunna vara en ojuste konkurrens mot de privata parkeringsaktörerna och för det tredje kan jag inte hitta ett exempel från andra städer av Umeås storlek som visar att avgiftsfri parkering har gett den önskade effekten.

Vi vill minska kontorsparkeringen i centrala stan och vi vill ha ett levande centrum. Då handlar det om att göra kollektivtrafiken så bra och tillgänglig som möjligt, det handlar om bra parkeringsmöjligheter i centrala stans utkanter och den handlar om en attraktiv stadsmiljö. Vi har nyligen fixat till rådhusparken och delar av centrum, vi har påbörjat arbetet med ett nytt p-hus vid järnvägsstationen som kommer att bli ett bra tillskott för handeln och kollektivtrafikens förutsättningar ligger i pipeline att förbättras.

Vi måste naturligtvis ta de negativa konsekvenserna av Umeås tillväxt (som besvärligheter i samband med ombyggnationer och nybyggnationer) på allvar och försöka minimera dessa. Men vi får aldrig bli rädda för tillväxten och de olägenheter som den periodvis skapar för då kommer Umeå att stagnera.

Vi kommer från kommunen sida att förbättra informationen i centrum om parkeringsmöjligheter. Vårt kommunala bolag UPAB ska sätta upp vägledningskyltar på Teg med parkeringshänvisning via Kyrkbron till Åhléns parkering, Navet- samt Nanna parkeringshus. På så sätt kan vi underlätta och göra det såväl snabbare som lättare att hitta parkering i centrum. Umeå C kommer att jobba med aktiviteter i centrum så att centrum blir än mer attraktivt för våra medborgare.

Umeå centrum har attraktionskraft! i dagens tidningar kan vi t ex läsa att Porsche nu öppnar, en pop-up butik mitt i centrum, i Utopia. Centrum har en stor potential  i och med förtätning och en handel och kvällsekonomi som växer.

 

Umeå visade upp sig från sin bästa sida

Av , , Bli först att kommentera 6

Maggan kristallnattenIgår manifesterade omkring 200 människor på Renmarkstorget till minne av kristallnatten 1938. Umeå visade upp sig från sin bästa sida med gemenskap, medmänsklighet och solidaritet. 

Talare från sju partier i fullmäktige samt Corinne Sjöberg från den Judiska föreningen i Umeå visade tillsammans upp sin övertygelse om alla människors lika värde. Margareta Rönngren talade för oss Socialdemokrater (se bild). Huvudtalare var Herbert Hillel Goldberg 86 år gammal född i Polen, nu boende i Israel. Han berättade gripande -på svenska- om sina upplevelser.

Vi vet att tusentals judar under kristallnatten tvingades se sina hem slås sönder av nazisterna, tusentals av de butiker som ägdes av judar fick sina skyltfönster krossade, butikerna plundrades och vandaliserades. Nazisterna misshandlade, mördade och tog judarnas frihet ifrån dem när de skickades till koncentrationsläger.

Kristallnatten låter som något vackert. Men det var allt annat än vackert det som hände på Nazi-Tysklands gator mellan den 9 och den 10 november 1938. Det var sannerligen inte vackra kristaller som präglade den natten. Det var skärvor av sönderslaget glas, det var människoliv som togs och sargades, det var ren ondska och ett av historiens starkaste uttryck för bristande medmänsklighet.

Hitlerregimen ville utplåna judar, romer, funktionshindrade, homosexuella, politiska motståndare som den organiserade arbetarrörelsen. Att manifestera och hedra dem som föll offer för nazisterna innebär att kämpa för alla människors lika värde, mot segregation och diskriminering, mot alla system som ger människor olika rättigheter beroende på etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning.

Vi måste minnas och dra lärdom av vår historia. Händelser, som Kristallnatten, får aldrig ske igen. Vi måste reagera och agera mot orättvisor, mot förtryck och mot det hat och hot som vi ser i en allt ökande grad idag.  Det är en skrämmande utveckling som sker såväl ute i världen som hemma hos oss i Sverige. Den här utvecklingen är något som måste bekämpas och är något som vi aldrig kan acceptera.

Vi vill inte se ett samhälle uppdelat i vi och dem, där du blir dömd efter din hudfärg, din religion, eller var du kommer ifrån. I vårt samhälle är alla välkomna och alla lika mycket värda. Det är något som vi tillsammans måste visa, varje dag. Varje dag måste vi ta kampen för ett solidariskt och medmänskligt samhälle. Varje dag måste vi ta kampen mot rasismen. Det är allas vårt ansvar.