Oansvarigt, Anders Ågren (M)!

Av , , Bli först att kommentera 5

ÅgrendebattI dagens VK skriver Anders Ågren (M) på debattplats att han tycker att det är nödvändigt att riva upp beslutet om en förvaltning i Umeå kommun. Det gör mig inte bara förvånad utan även bekymrad.

Dagens organisation infördes den 1 januari 2010. Stadsdirektören har under 2016 haft uppdraget att ta fram en utvärdering/utredning av den nya förvaltningsorganisationen. Utredningen kommer att presenteras i början av nästa år. Allt detta är Anders Ågren (M) väl medveten om. Att utspelet kommer nu innan utredningen är presenterad är inte bara märkligt det är dessutom oansvarigt.

Att riva upp organisationen med en förvaltning nu skulle ställa till med en massa oreda och otrygghet, främst för personalen (nya turordningslistor mm). Jag är inte beredd att skapa kaos, för mig är det viktigt att ha en genomtänkt plan. När vi fått ta del av utredningen och dess samlade slutsatser kommer vi att ha kunskap om vad som fungerar bra och vart vi behöver göra förändringar och förbättringar.

I stora organisationer finns det alltid bitar som man behöver ”skruva i” för att få till bättre effektivitet och/eller funktion. Det är inget konstigt med det. Det som är viktigt är att vi har fakta bakom de förändringar vi gör.

Att politiskt leda en kommun kräver en stor portion ansvar, då kan man inte -likt Anders Ågren (M) i denna fråga- hur som helst slänga ut sig ”tyckanden” som berör så många människor.

Bli först att kommentera

Utveckling och samverkan i Umeåregionen

Av , , Bli först att kommentera 6

Hans i ÖvikSedan igår är jag i Örnsköldsvik tillsammans med företrädare för Umeåregionen. Vi har hunnit avhandla en hel del intressanta och viktiga områden; t ex vad som för oss är regional hållbar utveckling. Vi fick bra input av CERUMs Lars Westin i våra resonemang.

Vi har även diskuterat vad en ev storregion skulle innebära för oss. Vad ska vi vara rädda om i en möjlig framtida storregion, vad behöver vi förtydliga och vad bör våra gemensamma satsningar i så fall ligga.

Träffen kom av naturliga skäl att i mångt och mycket handla om just regionförstoringen. Många ser fördelar med att riva länsgränserna och möjliggöra mer samverkan mellan t ex Örnsköldsvik- Nordmaling och Umeå. I dag är det lite svårare att genomföra gemensamma projekt och satsningar eftersom vi inte har möjlighet att gemensamt söka externa medel för finansiering. Örnsköldsvik måste söka hos Länsstyrelsen i mellan Norrland och vi i Umeå ansöker hos Region Västerbotten. Det är inte ett optimalt arbetssätt. Genom en regionförstoring skulle vi riva administrativa gränser vilket skulle vara till fördel för en gemensam strategi och projekt för utveckling av våra städer.

Nu är det strax dags för mig att återvända till Umeå för att ta emot statsminister Stefan Löfven (S) som idag besöker Umeå.

 

Bli först att kommentera