Statliga beredskapsjobb på gång

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen har beslutat att de statliga myndigheterna ska erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor och avtalsenliga löner. De ska ge fler personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och arbetslivserfarenhet. Regeringen uppdrar nu till Arbetsförmedlingen att etablera en organisation för moderna beredskapsjobb i staten som svarar mot regeringens ambitioner med insatsen. Det är mycket bra!

Jag är glad över att staten tar ansvar och riktar satsningen till personer som är nyanlända och personer som varit arbetslösa i mer än 3 år(och som är inskrivna i Arbetsförmedlingen). Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska vara motsvarande de som gäller för den subventionerade anställningen extratjänster där ersättningsnivåerna för heltid liksom ersättning för handledarstöd föreslås höjas i budgetpropositionen för 2017. Målsättningen är att satsningen ska införas successivt och omfatta minst 5 000 personer 2020.