Bra diskussioner med infrastrukturministern

Anna JohanssonIgår spenderade jag dagen tillsammans med Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Vi inledde dagen med ett samtal på tu man hand. Jag hade ett stort antal punkter av vikt att diskutera med ministern angående Umeås framtida infrastrukturbehov men även en del andra angelägna frågor.

Vid vårt samtal påtalade jag t ex behovet av variabla hastigheter i Umeå. Det är inte rimligt att vi ska bestraffas med lägre hastigheter- som Trafikverket beslutat om-  då vi under dygnets timmar inte når upp till en trafikmängd som motiverar en sänkning av hastigheterna. Under dygnets timmar då vi har lägre belastning måste det gå att bibehålla dagens hastighetsbegränsning.

Jag lyfte även frågan om en ändrad lagstiftning som skulle ge kommuner möjligheten att följa upp hur miljözoner efterlevs. Vi behöver en lagändring så vi kan fota registreringsskyltar och på så sätt granska efterlevnaden av de införda miljözonerna. Det handlar främst om de problem vi har med genomfartstrafiken.

I övrigt nämnde vi helt kort västra länken. Moderaterna spred tidigare ett ryckte om att västra länken skulle vara hotad. Jag fick tidigt genom mina kontakter på departementet klart för mig att det bara var ett illasinnat ryckte och att det inte låg någon sanning i detta. Västra länken kommer att byggas.

Vi resonerade även en hel del om Norrbothniabanan och Midway Alignment och i dessa frågor är vi överens om att fortsätta våra kontakter och diskussioner. Anna Johansson konstaterade att regeringen ställde sig bakom Midway Alignments EU-ansökan som sedemera avslogs. Nu när en ny ansökan är på gång hoppas och tror vi att den går igenom. Ett problem för regeringen är att färjor inte inryms inom ramarna för transportplanen, men där ska vi ha en fortsatt dialog.

Eftermiddagen spenderade vi på Järnvägsforum Norr där vi tillsammans med flera norrländska aktörer samtalade om vikten av en helhetsbild av norra Sverige. Det handlar framförallt om forskning och utveckling, bättre infrastruktur och näringslivets förutsättningar. Infrastrukturministern höll även ett anförande om Infrastrukturpropositionen -som i december ska behandlas av riksdagen- och vi resonerade om Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbothniabanan.

Det var en bra dag tillsammans med infrastrukturministern med många givande samtal.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.