Skrota förslaget om flygskatt

Av , , Bli först att kommentera 9

Umeå flygplatsI dag presenterades utredningen om skatt på flygresor. Jag säger skrota förslaget direkt!

Utredningen slår fast att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. De bedömer också att skatten kommer leda till ett ökat bilresande. Enligt utredningen skulle en flygskatt minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp. Vi kan därmed dra slutsatsen att en flygskatt är ineffektiv ur klimatsynpunkt.

Framför allt oroar jag mig för att en flygskatt skulle försämra tillgängligheten. Sverige är ett litet avlångt land och goda kommunikationer är oerhört viktiga. Att vi har en välutbyggd infrastruktur såväl inom landet som goda förbindelser mot övriga världen behövs för såväl oss människor som för företagsamheten. För oss i norr är naturligtvis flygförbindelserna än mer avgörande. Det kan inte vara regeringens avsikt att straffbeskatta oss för avstånden. Skulle en flygskatt införas skulle det  få stora samhällsekonomiska konsekvenser. En flygskatt beräknas leda till tusentals förlorade jobb, flera miljarder kronor i BNP-förlust bara under det första året, och över en halv miljon färre passagerare årligen.

Vi i Umeå är beroende av flyget, vi har idag över 1 miljon resenärer per år. Skulle regeringen välja att införa en flygskatt kommer det påverka såväl tillväxten som jobben i vår del av landet. Nu får det vara nog med försämringar för oss norrlänningar och sunt förnuft måste råda i denna fråga.