Kollektivtrafiken i Umeå växer

Av , , Bli först att kommentera 4

27BDB506-92BB-4302-8E22-A1E8FC48C246-29778-00000F913A8D22DE_tmpVåra satsningar och ambitioner för kollektivtrafiken i Umeå visar resultat. Vi kan konstatera att bussresandet i Umeå fortsätter att öka markant.

Elva månader in på året har Ultras resande ökat med hela 15 %.  Vi har under den senaste 10-års perioden haft en genomsnittlig ökning kring 6%.

Jämför vi årets (2016) resultat med fjolårets (2015) så handlar det om mer än en miljon fler resor i år.  Det är en ökning från drygt sju miljoner resor till drygt åtta miljoner resor.Bli först att kommentera

Invigning av nyrenoverade Aschanska villan.

Av , , Bli först att kommentera 2

IMG_2326Igår invigde landshövding Magdalena Andersson den nyrenoverade Aschanska villan. Ekströms invest har renoverat lokalerna gemensamt med länsantikvarien. Fastigheten har återställts till originalskick och resultatet blev fantastiskt bra.

Det är viktigt att en gammal och historiskt värdefull fastighet renoveras på rätt sätt och med rätt kompetens. Ett stort tack till Länstyrelsen och främst Ekströms invest som tagit ansvar i fortlevanden av denna värdefulla fastighet.

Bli först att kommentera

Inre digital marknad, roaming och 5G-nät

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag diskuterar ministerrådet TTE (transport, telekommunikation och energi)  frågor som bör vara intressanta för många, t ex roaming och utbyggnaden av ett 5G-nät i Europa.

Man ska inom ministerrådet idag försöka enas om nya tak för grossistavgifter för roaming vilket sedan ska förhandlas med parlamentet. Dagens diskussion och en eventuell överenskommelse är viktigt eftersom den är en förutsättning för att tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet ska kunna avskaffas.

Redan 2015 beslutades att roamingavgifter ska avskaffas senast juni 2017 inom EU. Sedan juni 2016 har det i ministerrådet pågått diskussioner om hur avskaffandet ska genomföras. Vi sätter idag vårt hopp till Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som representerar Sverige i slutförhandlingarna.

På mötet kommer även de europeiska IKT-ministrarna att diskutera e-handel och andra gränsöverskridande paketleveranstjänster, det fortsatta arbetet med den inre digitala marknaden samt en snabb framtida utbyggnad av 5G-nät i Europa.

 

Ministerrådets möte går att följa via länken:

http://video.consilium.europa.eu/sv/webcasts

 

 

Bli först att kommentera