Tomas Eneroth (S) i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

EnerothIdag har vi besök av Tomas Eneroth- den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande. Morgonen inleddes genom diskussion med vår gruppstyrelse i Umeå. Under förmiddagen har fokus varit på bostadsbyggande där vi bland annat besökte NCC nybyggda bostäder på Tallparksvägen.

Jag har även suttit i enskilt samtal med Tomas Eneroth. Jag lyfte bl a problematiken med att lagstiftningen behöver förändras för länsstyrelsen så att de kan se till helheten vid granskningen av byggprojekt och inte som idag tvingas att fokusera på enskilda projekt tagna ur sitt sammanhang.

Vi diskuterade även hur vi ska gå fram nu när det inte blir någon regionbildning. Det är oerhört viktigt att vi kan garantera en hög kvalitet på vården i norr även i framtiden. NUS och kopplingen till Umeå universitet och forskningen är av oerhört stor vikt för att garantera en högkvalitativ vård även i framtiden.

Andra ämnen som diskuterades var regeringens lagförslag om offentliga upphandlingar som nyligen föll i riksdagen och Umeå kommuns nya Inköps- och upphandlingspolicy. Jag berörde även LSS och den personliga assistansen där jag uppmanade den nationella nivån att lösa problematiken med det dubbla huvudmannaskapet.

Vi diskuterade även EU-migranternas situation och kommunens ansvar för dessa EU-medborgare. Jag påtalade behovet av en nationell strategi.

Det var ett mycket bra samtal med Tomas Eneroth och jag upplevde att vi har en samsyn i de frågor som vi diskuterade.

I eftermiddag kommer riksdagsgruppens ordförande att få information av Mikael Berglund (S)Byggnadsnämndens ordförande och några tjänstemän om hur vi jobbar för att öka bostadsbyggandet i Umeå med en social- och ekologiskt hållbar utgångspunkt.

 

Bli först att kommentera