En splittrad allians

Av , , Bli först att kommentera 5

 

KameraövervakningVi har just avslutat en lång debatt i kommunfullmäktige med anledning av en motion från Moderaterna som vill öka kameraövervakningen på offentliga platser. Motionen avslogs med god marginal. Moderaterna stod ganska ensamma i debatten med stöd endast av SD. Alliansen är tydligt splittrad i denna fråga. 

Umeå är en trygg kommun att leva och bo i. Så ska vi fortsätta att ha det. Men att- som M vill- generellt öka kameraövervakningen i det offentliga rummet är inte rätt väg att gå. Kameraövervakning är en metod som kan minska brottslighet. Effekterna varierar dock beroende på vilken miljö som kameraövervakas och hur man arbetar med kamerorna.

En förutsättning för att få bedriva kameraövervakning på allmän plats är att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. För att en ansökan ska beviljas ska övervakningsintresset vara större är integritetsintresset. Ett centrumområde med torg, affärer och restauranger är exempel på en plats där enskilda bör kunna röra sig fritt. Därför är integritetsintesset särskilt starkt. 

Istället för en generell kameraövervakning så handlar det om att bygga vidare på det arbetssätt vi sedan länge har i Umeå med förebyggande och trygghetsskapande insatser och en god samhällsplanering med olika upplåtelseformer inom våra bostadsområden.

Vi ska komma ihåg att bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Umeå sticker ut i alla undersökningar som en trygg kommun att leva och bo i.

 

 

 

Bli först att kommentera

Kommunens öppenhet är viktig

Av , , Bli först att kommentera 6

Centerpartisterna Sven-Olov Edvinsson och Mattias Larsson oroar sig idag -såväl på VKs insändarsida som genom interpellation i fullmäktige- över synen på öppenheten i kommunen.

För mig är det självklart att Umeå kommun ska hålla ett öppet klimat mot omvärlden, till hjälp har vi Sveriges utomordentliga lagstiftning om offentlighet i den allmänna förvaltningen.

Jag kan konstatera att begäran om allmänna handlingar har ökat avsevärt inom Umeå kommun liksom i hela Sverige och lämnas löpande utan friktion till medborgare, media, företag och studerande. 

Ett tecken på att kommunen tillmötesgår önskemålen om handlingar på ett bra sätt är att enskilda diarier i kommunen används för utbildningar på gymnasial, folkhögskole- och universitetsnivå; de studerande begär ut handlingar som ett led i sina arbeten i studierna.

Umeå kommun använder systematiskt aktuella domar vid beredning av ärenden och hantering av underlag. Men lagstiftningen och domstolarnas vägledande domar är inte alltid lätta att tolka, vilket gör att det enstaka gånger kan finnas en osäkerhet i förvaltningen. I de fall politiker och förvaltningen ställs inför tveksamheter och svåra bedömningar är det lämpligt att rådgöra med våra kommunjurister.

Jag tycker att Umeå kommun hanterar öppenhet, offentlighet och utlämnande av offentliga handlingar på ett bra sätt. Jag delar inte Edvinssons och Larssons beskrivning om att kommunen sluter sig mot medborgare och media. Med tanke på Umeå kommuns storlek och den mängd handlingar som begärs ut, är det naturligt att allmänna handlingar och utlämnande ibland överprövas. Det är ett tecken på en fungerande demokrati och det fantastiska med Sverige är att beslut kan överprövas.

Det finns naturligtvis alltid förbättringsområden, vi har ett behov av att utöka utbildningsinsatserna och därför kommer internutbildningar av våra kommunjurister att erbjudas på ett mer systematiskt sätt med start 2017.

 

Bli först att kommentera