Kommunens öppenhet är viktig

Centerpartisterna Sven-Olov Edvinsson och Mattias Larsson oroar sig idag -såväl på VKs insändarsida som genom interpellation i fullmäktige- över synen på öppenheten i kommunen.

För mig är det självklart att Umeå kommun ska hålla ett öppet klimat mot omvärlden, till hjälp har vi Sveriges utomordentliga lagstiftning om offentlighet i den allmänna förvaltningen.

Jag kan konstatera att begäran om allmänna handlingar har ökat avsevärt inom Umeå kommun liksom i hela Sverige och lämnas löpande utan friktion till medborgare, media, företag och studerande. 

Ett tecken på att kommunen tillmötesgår önskemålen om handlingar på ett bra sätt är att enskilda diarier i kommunen används för utbildningar på gymnasial, folkhögskole- och universitetsnivå; de studerande begär ut handlingar som ett led i sina arbeten i studierna.

Umeå kommun använder systematiskt aktuella domar vid beredning av ärenden och hantering av underlag. Men lagstiftningen och domstolarnas vägledande domar är inte alltid lätta att tolka, vilket gör att det enstaka gånger kan finnas en osäkerhet i förvaltningen. I de fall politiker och förvaltningen ställs inför tveksamheter och svåra bedömningar är det lämpligt att rådgöra med våra kommunjurister.

Jag tycker att Umeå kommun hanterar öppenhet, offentlighet och utlämnande av offentliga handlingar på ett bra sätt. Jag delar inte Edvinssons och Larssons beskrivning om att kommunen sluter sig mot medborgare och media. Med tanke på Umeå kommuns storlek och den mängd handlingar som begärs ut, är det naturligt att allmänna handlingar och utlämnande ibland överprövas. Det är ett tecken på en fungerande demokrati och det fantastiska med Sverige är att beslut kan överprövas.

Det finns naturligtvis alltid förbättringsområden, vi har ett behov av att utöka utbildningsinsatserna och därför kommer internutbildningar av våra kommunjurister att erbjudas på ett mer systematiskt sätt med start 2017.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.