VK har fel! Det genomförs såväl extern som intern granskning

Av , , Bli först att kommentera 20

VKMed anledning av den granskning VK har gjort av kommunens samhällsbyggnadskontor vill jag förtydliga att vi såväl politiskt som på tjänstemannanivå tagit uppgifterna på stort allvar.

I dagens VK görs gällande att vi endast genomför en intern granskning. Det är fel! Vi genomför en egen intern analys av vad som skett. Dessutom har Kommunrevisionen -som är en extern och oberoende aktör- inlett en granskning. Från kommunens sida bad vi Kommunrevisionen den 14 december att granska ärendet och som oberoende part har de sedan fattat beslut om att inleda denna granskning.

I VK:s artikel intervjuas statsvetaren Magnus Blomgren som menar att ”det är ett klart jävsförhållande att samhällsbyggnadsdirektören utreder sig själv och sin verksamhet” om processen stannar där. Blomgren menar  att kommunen bör gå vidare med ärendet  till Kommunrevisionen. Det är ju precis så kommunen resonerat och agerat.

Margareta Alfredssons uppdrag är inte att utreda eller granska sig själv och den verksamhet hon leder. Uppdraget är att ta fram information och underlag om vad som hänt inom verksamheten. Ärendet kommer att internt hanteras av såväl stadsdirektörens ledningsgrupp som på politisk nivå av Tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver denna interna hantering- på tre olika nivåer- sker alltså även en extern oberoende granskning av Kommunrevisionen.

Det är tråkigt att VK väljer att inte redovisa för läsarna de faktiska åtgärder som vidtagits av kommunen. Att VK väljer att ”misstolka” information för att skapa rubriker känns inte seriöst. Jag har varit tydlig från dag ett i denna fråga. Detta ska utredas såväl intern som externt! Så sker nu också. Kommunmedborgarna förtjänar en rättvisande information.

 

 

Bli först att kommentera