Restriktivitet och måttfullhet gäller vid all representation

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag vill inleda med att konstatera att massmedia har en viktig uppgift i att skildra vår omvärld på ett källkritiskt och objektivt sätt. Media ska, och det är mycket viktigt att slå fast, granska makten.

Idag har såväl Västerbottensnytt http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kommunen-bekostar-mat-och-alkohol-pa-studieresor som VK http://www.vk.se/1946003/bryter-mot-kommunens-alkoholpolicy haft som nyhet att det kommunala bostadsbolaget Bostaden AB ”bryter mot kommunens alkoholpolicy”. Folkbladet rapporterar mer nyanserat och påpekar att såväl kommunen som bolagen har alkoholpolicys och att det är oklart om någon policy brutits. http://www.folkbladet.nu/plus/1797160/oklart-om-bostaden-brot-mot-alkoholpolicy

När det gäller kommunen och vår alkoholpolicy så bjuds det generellt inte på alkohol vid intern representation, dock kan vid särskilda tillfällen undantag göras  Restriktivitet och måttfullhet ska alltid gälla. AB Bostadens styrelse och VD var under 2015 på en studieresa till Berlin. Till middagen bjöds deltagarna på ETT glas vin. Detta är enligt mitt tycke väl inom gränsen för restriktivitet och måttfullhet. Att det handlar om en liten mängd påtalade ju även SVTs rapporter under intervjun med mig tidigare idag.

Bli först att kommentera

Visst tar vi frågan om brandmän i beredskap på allvar, Peder Westerberg (L)!

Av , , Bli först att kommentera 3

brandmanLiberalernas gruppledare Peder Westerberg hävdar idag på sin blogg att kommunen inte tar frågan om deltidsbrandmännen på allvar. Han har naturligtvis fel! Bakgrunden är ett antal uppsägningar inom räddningstjänst i beredskap vid stationen i Sävar.

Det handlar om nio uppsägningar på Sävars brandstadion. Fyra av dem börjar gälla den 1 maj och de resterande fem den 1 juni. Det befarades att dessa uppsägningar skulle sprida sig till andra stationer men så har dock inte skett.

Om uppsägningarna i Sävar inte tas tillbaka så kommer Räddningstjänsten i Umeå att bemannas upp så att brandmän placeras i Sävar och förstärker upp räddningsstyrkan där. Uppsägningarna har inte spridit sig ytterligare som befarades. Men om ytterligare uppsägningar skulle tillkomma på kort sikt så utökas bemanning även i dessa eventuella fall i Umeå för att förstärka övriga stationer.

Det finns strategier för problematiken såväl på kort som på lång sikt; de akuta problemet löses alltså genom utökad bemanning i Umeå som förstärker övriga stationer. Långsiktigt försöker vi lösa situationen genom fortsatta förhandingar och överläggningar med BRF. Nästa förhandlingstillfälle är 9 den mars.

Kommunen försöker utifrån vad avtalet medger -så långt som möjligt- höja ersättningar och ge flexibla scheman för att öka attraktiviteten. Vi behöver även genomföra ett intensifierat arbete med rekrytering samt föra en fördjupad dialog med kommunens egna verksamheter för att eventuellt göra kombinationstjänster och kombinationsscheman. Det nya avtalet med flexibla timmar istället för veckor möjliggör detta.

Förhandlingar pågår alltså mellan parterna och det är direkt olämpligt att i detta läge involvera politiken. 

 

 

Bli först att kommentera

Markägares rättigheter till avlägsnande

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag har länge efterfrågat ett samlat grepp från regeringens sida när det gäller hanteringen av de EU-medborgare som sökt sig till vårt land. Det är viktigt att kommunerna agerar likartat och har en gemensam verktygslåda i arbetet. Nu kommer äntligen ett förslag som ska förenkla processen för markägare att få tillbaka rätten till sin mark eller byggnad om personer har bosatt sig där utan tillstånd. Under vissa förutsättningar ska det framgent vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska även kunna genomföras mot personer som har bosatt sig på platsen efter att en ansökan redan har lämnats till Kronofogdemyndigheten.

Det föreslås också flera bestämmelser som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Bland annat ska Kronofogdemyndigheten göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten ska också ta särskild hänsyn till om det finns barn på platsen.

Det är naturligtvis viktigt att äganderätten kan värnas på ett effektivt sätt när någon eller flera bosatt sig i till exempel parker eller på privat mark utan tillstånd. Om vi inte stävjar det här riskerar vi att det venni vårt land leder till kåkstäder.

Regeringen har nu beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över detta förslag. Det nya, mer effektiva förfarandet heter avlägsnande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Bli först att kommentera