Markägares rättigheter till avlägsnande

Jag har länge efterfrågat ett samlat grepp från regeringens sida när det gäller hanteringen av de EU-medborgare som sökt sig till vårt land. Det är viktigt att kommunerna agerar likartat och har en gemensam verktygslåda i arbetet. Nu kommer äntligen ett förslag som ska förenkla processen för markägare att få tillbaka rätten till sin mark eller byggnad om personer har bosatt sig där utan tillstånd. Under vissa förutsättningar ska det framgent vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska även kunna genomföras mot personer som har bosatt sig på platsen efter att en ansökan redan har lämnats till Kronofogdemyndigheten.

Det föreslås också flera bestämmelser som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Bland annat ska Kronofogdemyndigheten göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten ska också ta särskild hänsyn till om det finns barn på platsen.

Det är naturligtvis viktigt att äganderätten kan värnas på ett effektivt sätt när någon eller flera bosatt sig i till exempel parker eller på privat mark utan tillstånd. Om vi inte stävjar det här riskerar vi att det venni vårt land leder till kåkstäder.

Regeringen har nu beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över detta förslag. Det nya, mer effektiva förfarandet heter avlägsnande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.