Trendspaning och omvärldsanalys

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_3968Igår ägnade vi oss – fullmäktiges ledamöter och stadsdirektörens ledningsgrupp- åt trendspaning och omvärldsanalys. Vi gjorde det tillsammans med Bengt Wahlström fil lic, civilekonom och som är en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Bengt Wahlström pratade om digitalisering, globalisering och klimatförändringar och några andra omvärldsförändringar som skapar helt nya förutsättningar och risker och som utmanar traditionella lösningar i alla verksamheter.

Vi i Umeå kommun måste vara medvetna om och förberedda för dessa förändringar, därför är den strategiska omvärldsanalysen är oerhört viktigt. Vi måste i ett  tidigt skede fånga upp både förväntade och oväntade trender för att skapa strukturer och strategier att möta dessa . Om vi i Umeå kommun klarar det då kan vi skaffa oss ett försprång och använda omvärldsutvecklingen till en konkurrensfördel. 

Bengt Wahlström reflekterade utifrån omvärldskartan vintern 2017– vilka är de viktigaste omvärldssignalerna ur Umeå kommuns perspektiv? Han tog upp flera olika perspektiv t ex om globalisering och migration, om den digitala transformationen och teknikutvecklingen.  Om det gröna, hållbara Umeå , om framtidsjobben och om livsstils- och värderingsförändringar.

Sammantaget var det en mycket bra förmiddag som gav oss i politiken nya infallsvinklar, större kunskap och bättre möjligheter att fatta kloka beslut.

 

Bli först att kommentera