Utvecklingsplaner för Umeå Airport

Av , , Bli först att kommentera 9

flygbränsleIgår träffade vi från kommunledningen och regionen Swedavias nya VD Jonas Abrahamsson och Bengt-Olov Lindgren flygplatschef i Umeå. Vi diskuterade Swedavias så kallade masterplan – en vision för de 30 kommande åren- för deras tio flygplatser.

Jonas Abrahamsson uttryckte att han var imponerad av Umeås utveckling och presenterade stora utvecklingsplaner för Umeå Airport.  För oss i Umeå är kommunikationer oerhört viktiga och vi glädjes åt utvecklingsplanerna och kommer naturligtvis att understödja dem från kommunens sida.

Redan till sommaren kommer Swedavia att påbörja satsningarna vid Umeå Airport genom att påbörja arbetet med fler uppställningsplatser för flygplanen. I dag finns sex uppställningsplatser och dessa skall fram till 2019 utökas till att bli nio. Fortsätter Umeås och regionens positiva utveckling kan det 2020 bli aktuellt att bygga om och ut terminalbyggnaden bland annat till direkt på- och avstigning för passagerarna. I utvecklingsplanerna ingår även att på sikt förlänga start- och landningsbanan för att möjliggöra att större och tyngre flygplan vid Umeå Airport.

I de mer långsiktiga planerna finns utökning såväl sydväst för anknytande verksamheter som sydost mot älven för utökning av banan. Ur miljöhänsyn är det bäst att starta och landa mot havet i sydost. Då kommer naturligtvis nuvarande dragning av E12 att påverkas, men jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hitta en bra lösning för detta.

Flyget knyter samman Sverige och bidrar till att de transportpolitiska målen kan nås. Vårt land är avlångt och har långa avstånd mellan den södra och den norra landsänden. För oss i norr är flyget avgörandre och en viktig del i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på varandra.

För oss i Umeås är Swedavias planer att utveckla Umeå Airport fantastiskt bra och ännu ett tecken på Umeås framgångar.

Bli först att kommentera

Umeå mot 200 000 invånare

Av , , Bli först att kommentera 2

IMG_0015I veckan uppmärksammar Umeå tidning kommunens målsättning om att bli 200 000 invånare år 2050. I repotaget kommer samtliga gruppledare i Umeå till tals om målet och kommunens chef för övergripande planering Elin Pietroni intervjuas om den komplexa planeringen för kommunens tillväxt. Det är bra och viktigt att denna stora fråga ständigt är aktuell och diskuteras.

Umeå är en kommun i stark tillväxt och förändring. Näringslivet utvecklas och allt fler människor vill bo och arbeta i Umeå kommun. Förra året växte vi med drygt 2000 invånare och vi är snart 123 000 och en av Europas snabbast växande städer.

Aktuell forskning visar att en kommun behöver minst 200 000 invånare för att få en attraktiv och mångfacetterad arbetsmarknad vilket är en viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ välfärd. Vårt övergripande Socialdemokratiska mål för Umeå är därför att befolkningen ska växa till 200 000 invånare år 2050. En befolkningsökning av denna storlek skulle bidra till större mångfald, nya skatteintäkter och möjligheter till nya investeringar. För att lyckas måste vi se till att det finns fler arbetsgivare i olika branscher som erbjuder möjligheter till jobb för hela familjen. Vi måste även se till att det finns bostäder för de människor som ska ta dessa jobb. Vi Socialdemokrater vill skapa en kommun som lockar människor med jämlikhet, en bra tillgång till kvalitativ välfärd, ett brett utbud av kultur och fritid, handel, nöjen och hög sysselsättning.

Att vi blir fler i Umeå och att fler verksamheter utvecklas ska bidra till att säkra medborgarnas livskvalitet och göra så att nya livschanser kan etableras. Umeå kan bara växa genom att medborgare, näringsliv och organisationer är delaktiga och förstår varför vi ska växa. Vi behöver också samarbeta med olika aktörer inom regionen så att fler upplever nyttan av att kommunen växer. Ska norra Sverige utvecklas måste det finnas växande kommuner som erbjuder attraktivitet, service, jobb och utbildningsmöjligheter.

Bli först att kommentera