En nationell flygskatt funkar inte

Av , , Bli först att kommentera 2

flygbränsleI förra veckan deltog jag i en intressant diskussion där vi reflekterade över flygets betydelse och den utredning om flygskatt som presenterades i slutet av förra året.

Vi konstaterade att flyget har en stor betydelse för vårt lands ekonomi och vår konkurrenskraft. Flyget spelar en viktig roll för såväl människors som näringslivets behov av långväga resor och transporter. Även om vi delar ambitionen om att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska så var vi eniga om att en nationell flygskatt inte är lösningen.

Det löser inga problem om vi som enskilt land inom EU inför en sådan typ av beskattning.  Flyget finns med i EU:s handelssystem för utsläppsrätter som har ett gemensamt tak. Om en svensk flygskatt skulle leda till minskade utsläpp i Sverige så skulle bara motsvarande utrymme för utsläpp bli tillgängligt för andra länder eller aktörer i systemet.

De globala koldioxidutsläppen måste vi arbeta tillsammans för att begränsa. Vi behöver gemensamt satsa på utveckling och innovation. Det finns en hel del intressanta exempel på arbetet med mer energieffektiva flygplan och nya biobaserade drivmedel.  Jag har tidigare bloggat om BRA och deras arbete. Läs gärna via denna länk. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2017/02/02/satsa-pa-forskning-om-alternativt-flygbransle/

Jag har även i tidigare blogg berört de negativa effekter en flygskatt skulle innebära för oss i Umeå och Norrland. Läs den gärna här! http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/11/30/skrota-forslaget-om-flygskatt

Bli först att kommentera