Glöm aldrig säkerhetsaspekterna med digitaliseringen

Av , , Bli först att kommentera 5

Tomas Izaias Englund politisk chefredaktör på Örnsköldsviks Allehanda tycker att det är märkligt att vi i Umeå har uttryck kritik mot den aviserade fjärrstyrda flygledningen av Svedavias flygplatser. Det faktum att Örnsköldsviks och Sundsvall Timrås flygplats för några år sedan var först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning tar den liberala politiske chefredakören till intäkt för att det enbart skulle handla om allmänt gnäll och är en frustration över att arbetstillfällen lämnar Umeå. Han menar att ”Det är hög tid att sluta gråta krokodiltårar över digitaliseringens möjligheter”

Den något bittra tonen i inlägget vittnar om en frustration över Umeå, vår storlek och vår utveckling. I Umeå har vi länge arbetat med digitaliseringen och dess möjligheter. Men vi ser även den stora utmaningen i att skapa säkra system. När det gäller den aktuella frågan om fjärrstyrning finns det flera invändningar att rikta.

För det första vill jag vara tydlig med att det den dag jag inte längre värnar om arbetstillfällen i Umeå och kommunens utveckling är det dags för mig att sluta som kommunstyrelsens ordförande. Jobben och tillväxten är avgörande för att vi ska kunna garantera en kvalitativ välfärd i Umeå kommun. Med förslaget om att fjärrstyra flygledningen flyttas arbetstillfällen från Umeå till Stockholm. Självklart reagerar jag över det.

För det andra finns det en säkerhetsfaktor i frågan som inte är tillräckligt analyserad. Vi har under förra året fått erfara att flyget i hela landet lamslogs då en dator på Arlanda havererade. Det är inte rimligt att våra nationella flygplatser är beroende av en centralt placerad dator.

I en omvärld som ter sig mer och mer otrygg och osäker är det av stor vikt att vi i varje läge analyserar säkerhetsaspekterna med nya digitaliserade lösningar. Vi lever i en värld med hot och terror och vi måste försäkra oss om att alla nya system är säkra. Förslaget om att fjärrleda flygledningen från Stockholm har inte kunnat visa att det är tryggt och säkert.

Såväl Länsstyrelsen i  Västerbotten som Region Västerbotten- som bör anses ha ett större perspektiv än bara Umeå- känner också oro inför förslaget om fjärrstyrning.

Visst finns det stora möjligheter med digitaliseringen och dem ska vi naturligtvis ta tillvara men låt oss aldrig glömma säkerhetsaspekterna. Vi måste kunna vara trygga med framtidens lösningar.

Bli först att kommentera