En helg på Harpsund

Av , , Bli först att kommentera 5

HarpsundI eftermiddag åker jag ned till Stockholm för att inleda helgen på Harpsund. Statsminister Stefan Löfven har bjudit dit ett antal Socialdemokratiska kommunalråd i helgen för dialog om välfärdspolitik och andra aktuella frågor.

Jag har förberett mig för att vara mycket tydlig i diskussionen med vår partiordförande och statsminister. Två  frågor som jag anser är av stor vikt och som jag avser att aktualisera är dels frågan om flygskatten och dels vikten av att utlokalisera myndigheter i landet.

Jag har tidigare bloggat om min kritik mot regeringens förslag till en flygskatt. I stort handlar det om att den utredning som presenterades i slutet av förra året visar att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. För oss i norr är flygförbindelserna avgörande. Skulle en flygskatt införas skulle det  få stora samhällsekonomiska konsekvenser för oss. Vi i Umeå är beroende av flyget, vi har idag över 1 miljon resenärer per år. Skulle regeringen välja att införa en flygskatt kommer det påverka såväl tillväxten som jobben i vår del av landet. Det är inte okey.

När det gäller regeringens löfte om att utlokalisera myndigheter är det nu dags att gå från ord till handling.Vi har i vårt land tidigare gjort utlokaliseringar. Dels på 1970-talet, då 48 myndigheter flyttades ut till 16 orter och dels  efter 2004 års försvarsbeslut som innebar förbandsnedläggningar på många orter och som kompenserades via utlokaliseringar.

 

Sverige ska hålla ihop och hela landet ska ha vettiga förutsättningar. Det är oerhört viktigt att regeringen nu visar att de menar allvar med utlokaliseringar av myndigheter. Det är också viktigt att lokaliseringsfrågan alltid prövas ur ett regionalpolitiskt perspektiv när nya myndigheter startas. Jag har fortfarande inte smält att Jämställdhetsmyndigheten placerades i Göteborg och inte här i Umeå.

 

Jag ser fram emot att spendera helgen på Harpsund i dess vackra miljö och föra politiska diskussioner med Stefan Löfven och kommunalråd från olika delar av landet

 

 

 

 

Bli först att kommentera