Vi arbetar för att förebygga våldsbejakande extremism

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Umeå har ett brett angreppssätt kring frågor som rör våldsbejakande extremism. Sedan 2014 arbetar vi inom kommunen aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism inom ramen för våra beprövade uppbyggda struktur. Vi arbetar dessutom sedan förra året tillsammans med polismyndigheten i ett konsultationsforum. 

Detta forum fungerar som ett specialiststöd för olika professioner inom kommunen som t ex lärare, kuratorer, personal på socialtjänsten, fritidsledare eller personal vid vårdcentraler. De kan via konsultationsforum begära vägledning i ärenden som berör våldsbejakande extremism. Ett antal personer från olika verksamheter har specialistutbildats för att sitta med i detta konsultationsforum och ge stöd kring frågor som rör våldsbejakande extremism i alla former. Konsultationsforum mot våldsbejakande extremism följer lägesutvecklingen varje vecka.  Just nu arbetar vi även-inom ramen för Umeå BRÅ- med en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Vi tar utveckling kring våldsbejakande extremism på stort allvar och jag är glad över det förebyggande arbete som görs, det konsultationsforum vi nu har och den kommande handlingsplanen.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Reflektioner från Harpsund

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_0248Statsministern var på ett strålande humör när han mötte upp oss kommunalråd från de större städerna på Harpsund under helgen.

Vi förde samtal om välfärdspolitiken och de utmaningar som finns ute i kommunerna. Den satsning som regeringen har gjort med 10 nya miljarder årligen för kommuner och landsting till välfärden är mycket värdefullt och viktigt.

Vi diskuterade även t ex flygskatten, behovet av gemensam lagstiftning för att hantera tiggeriet och utmaningarna inför den kommande valrörelsen.

Stefan Löfven gör ett bra jobb som statsminister, han är ständigt påpassad och ägnar många timmar av dygnet till att styra landet. Det är ingen lätt uppgift han har. Men vid helgens möte visade statsministern på energi, glädje och tydlig politisk riktning för ett bättre Sverige.

Vi ska komma ihåg att regeringen har vänt budgetunderskott i statsfinanserna till överskott och nu kan vi börja på att bygga landet igen, ett Sverige som ska hålla ihop!

Bli först att kommentera