Ågren (M) hand i hand med Edman (V)

M+VModeraternas Anders Ågren stod under dagens Kommunstyrelse hand i hand men vänsterpartiets Ulrika Edman. De stöttade gemensamt Moderaternas motion om återinförande* av en friskvårdstimme till kommunanställda i Umeå. Ågren ivrar för att kommunanställda ska få träna på arbetstid genom en friskvårdstimme. Ulrika Edman (V) hakar på förslaget eftersom hon menar att det innebär förkortad arbetsdag och är ett steg mot 6 timmars arbetsdag för personalen. Snacka om ohelig allians!

Det kan naturligtvis låta bra med en friskvårdstimme för personalen men vi Socialdemokrater menar att det finns bättre, mer jämlika och mer effektiva sätt att uppmuntra och stötta träning och friskvård. Friskvårdstimmen ger faktiskt en väldigt ojämlik effekt då alla personalgrupper inte har möjlighet att lämna sin arbetsplats för en friskvårdstimme utan att det sätts in vikarier.Tjänstemän har t ex lättare att lämna arbetsplatsen för sin friskvårdstimme än en förskolelärare eller undersköterska.

Friskvårdstimmen kostar dessutom kommunen, enligt tjänstemännens beräkning, 95 miljoner kronor i produktionsbortfall. Och om friskvårdstimmen skall vara en åtgärd för alla- även dem med yrken inom vård, skola och omsorg- måste det skjutas till 75 miljoner kronor för vikariekostnaden. Totalt handlar det alltså om 170 miljoner kronor. En sådan summa bör naturligtvis hanteras inom ramen för den kommunala budgetprocessen och finnas med i ”dragkampen” om resurserna inför 2018 års budget som beslutas i kommunfullmäktige i juni i år. 

Vi Socialdemokrater vill naturligtvis fortsätta med attraktiva friskvårdserbjudanden för våra anställda på fritiden och vi vill fortsätta med hälsofrämjande riktade insatser på arbetsplatserna utifrån de olika verksamheternas behov. Kommunen erbjuder rabatterade motionskort på ett flertal anläggningar och gym samt friskvårdsbidrag till andra aktiviteter/anläggningar. Fler och fler nyttjar detta erbjudande och under förra året nyttjades detta av 45 % av kommunens månadsanställda.Visst är det bra att kommunen uppmuntrar till träning och motion men det måste göras på ett jämlikt och likvärdigt sätt för kommunens alla anställda! Tyvärr slår en friskvårdstimme oerhört snett och ojämlikt i den kommunala organisationen.

 

*Det var i samband med att den nya kommunorganisationen med en förvaltning sjösattes den 1 januari 2011 som vissa kommunanställdas förmån med friskvårdstimme togs bort. Anledningen var att enligt skatteverkets regler får en arbetsgivare inte erbjuda en skattefri förmån som bara vissa av de anställda kan nyttja. Det var ojämlikt helt enkelt!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.