1 maj i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_1364Dagens andra första maj firande har jag förmånen att fira i Vännäs. Årets paroll är  ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. Det är ett tydligt budskap och en politik som även har bevisat sig i handling.

Nu är samhällsbygget åter igång.  Med investeringar i jobben, skolan och klimatet istället för stora skattesänkningar bygger vi Sverige starkt igen. Sammanlagt görs i år och de kommande åren investeringar på över 80 miljarder kronor per år. 80 miljarder kronor i samhällsinvesteringar, mina vänner, det är precis vad Sverige behöver.

Vi går också vidare med flera andra viktiga reformer. Ett exempel är steg mot avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten. Pension är inget annat än uppskjuten lön och ska därför inte beskattas hårdare. Regeringens åtgärder leder för många till ett par extra hundralappar varje månad i pensionskuvertet.

Den svenska modellen grundar sig på insikten i att arbete och trygghet livet igenom är förutsättningar för varandra. Det jämnar ut livsförutsättningar och stärker oss som medborgare.

Genom våra kommuners samarbete inom Umeåregionen är vi just nu faktiskt en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Vännäs och alla kommuner inom samarbetet är lika viktiga i arbetet. Vi vet att positiv utveckling i någon av kommunerna är till fördel för hela regionen.

Vi fokuserar mycket på att främja näringslivet och tillväxten. Vi behöver behöver tillväxt och ett aktivt näringsliv som skapar nya arbetstillfällen. Det är endast genom att människor är i arbete som vi i kommunerna kan leverera bra och jämlika livsvillkor och en god samhällsservice.

Vi behöver också tillsammans utveckla E12-stråket som är en mycket viktig transportkorridor i Västerbotten. Vi genomför ett mycket konstruktivt och bra samarbete för detta inom ramen för Blå vägen.

Vi har bland annat tagit fram en systemanalys som tar utgångspunkt i t ex godsflöden, pendling och demografi. Den här analysen ska fungera som ett långsiktigt planeringsunderlag för infrastrukturutvecklingen längs hela E12-korridoren.

Vi får aldrig börja tvivla på att det goda samhället är ett inkluderande samhälle, ett samhälle där alla har sin naturliga plats, ett samhälle som håller ihop.

Det är dags för oss Socialdemokrater att räta på ryggarna, vi vet varför vi finns och vi ska känna stolthet för vilka vi är. Tar man politiken på allvar kan man skapa ett samhälle där alla människor får en chans att bidra och förverkliga sina livsdrömmar.

I dag på arbetarrörelsens högtidsdag ska vi andas in djupt, fylla lungorna och kroppen med kamplust. Vi ska tillåta oss att drömma och för en stund känna att vi lever i den värld vi vill skapa.

Det är i gemenskapen, i stöttandet av varandra som näringen finns till förändring. Det mina vänner är solidaritet.

Bli först att kommentera

1 maj i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_1326I dag är det arbetarrörelsens högtidsdag. Jag har förmånen att inleda dagen här i Holmsund där den Socialdemokratiska förening fyller 100 år. Det är stort och mäktigt. Det är något som vi verkligen ska fira. Men det är även något vi ska känna respekt, ödmjukhet och vördnad inför.

Vi har så oerhört mycket att tacka arbetarrörelsens tidigare kämpar för. De har tagit strider, kämpat och format demokratin och det välfärdssamhället som vi sedan skördat frukten av.

Våra tankar går idag till alla de människor som här i Holmsund och i vårt land i över 100 år har tagit strid för demokratin, för rättvisan, för jämlikheten och för solidariteten. Det är viktigt att vi en dag som denna hedrar dessa människor och vårt arv, det är viktigt att vi kommer ihåg vilka vi är och varför.

Vi Socialdemokrater vill utveckla Holmsund. Holmsund ligger bra till vid E12:an med endast 10 minuter till flyget och några ytterligare minuter in till Umeå centrum. Holmsund är vackert beläget vid skärgården och har en ständig utvecklingspotential genom hamnen.

Vi vill på sikt se en fördubblad befolkning med ett breddat centrum och tillgång till mer affärer och kommersiell verksamhet. Vi planerar nu tillsammans med en entreprenör ett stort nytt bostadsområde, Skärgårdsstaden, med 3000 bostäder för mellan 7000-8000 invånare. Hälften hyresrätter- hälften bostadsrätter. ​En ny järnvägsterminal på Hillskär är på gång och en planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan. Kollektivtrafiken kan lätt byggas ut med fler invånare Järnvägen är redan utbyggd och kan med fler invånare möjliggöra pendeltågtrafik.

Det var väldigt roligt att få delta i första maj i Holmsund där jag är uppväxt och även varit ordförande i föreningen.

 

Bli först att kommentera