Återigen ”plakatpolitik” från Anders Ågren (M)

Av , , Bli först att kommentera 10

hörselkåporDet är med förvåning jag tar del av Moderaten Anders Ågrens starka ställningstagande -kryddade med kraftuttryck så som ”Helt j-a bisarrt!” gällande dagens rapportering om användandet av hörselkåpor i skolan. Ågren fördömer företeelsen utan pardon och återfaller än en gång till ”plakatpolitik” utan att se varken samband eller helhet.

Det är klart att om man snabbt bara hör att elever tvingas använda hörselkåpor i skolan för att ljudnivån är för hög så kan det ju låta tokigt. Men det är faktiskt inte så enkelt! Genom att reflektera en smula kan vi konstatera att hörselkåpor i förskola och skola i allra högsta grad är ett pedagogiskt hjälpmedel för vissa elever. Användandet av hörselkåpor i förskola och skola är på inget sätt någon ny företeelse. De har länge använts t ex för att skapa lugn för barn med olika diagnoser och för att möjliggöra olika arbetssätt i klassrummen samtidigt. Genom användandet av hörselkåpor kan vissa elever jobba i diskussionsgrupper samtidigt som andra elever jobbar individuellt.

Det är för mig självklart att det ska finnas arbetsro i klassrummen för våra elever. Men arbetsro är något väldigt individuellt. För vissa går det bra att stänga ute alla typer av ljud och behålla koncentrationen medan andra måste ha det knäpptyst för att koncentrationen skall kunna bibehållas.

Östtegs skola är en av de skolor som använder sig av hörselkåpor. Skolans rektor Petra Norquist förklarar för Västerbottens Nytt att det inte handlar om att det är skrikigt och oordning i klassrummen. För det är det inte! Utan det handlar om att vissa elever behöver att det är knäpp tyst, inga som helst klassrumsljud får förekomma som skrapande stolar eller någon som viskar till en klasskompis.

Att Moderaternas gruppledare Anders Ågren med hårda ord fördömer användandet av hörselkåpor i skolan visar endast på hans brist på kunskap inom området och behov av att en än gång trumma ut sitt universalbudskap om ”mer ordning och reda”. Med du Anders, i det här fallet handlar det inte om att det är oordning och hög ljudnivå i klassrummen. Det handlar om elevers individuella behov som tillgodoses.

 

,

 

Bli först att kommentera

Patientmiljard för minskade köer

Av , , Bli först att kommentera 5

Kongress LöfvenPå första maj konstaterade partiordförande Stefan Löfven att alldeles för många tvingas vänta på vård. Han berättade att regeringen därför i höstens budget kommer att avsätta en patientmiljard för att få bukt med vårdköerna.

Patientmiljarden ska gå dels till skärpt vårdgaranti i primärvården och dels till patientkontrakt.

  • Skärpt vårdgaranti innebär i praktiken att dagens vårdgarantigräns på sju dagar i primärvärden ska skärpas, och att patienter ska få snabbare vård – bland annat genom förändrade arbetssätt och bättre tillgänglighet.
  • Patientkontrakten ska säkerställa att patienter med omfattande vårdbehov och flera vårdkontakter får den vård de behöver inom en rimlig tid. Kontrakten ska bidra till bättre samordning av vård, behandling och förebyggande insatser.

En av grundbultarna i den svenska modellen är en bra sjukvård för alla, oavsett vem du är eller var du bor. En patientmiljard för snabb vård i höstens budget är bra och mycket välkommet.

Bli först att kommentera