Bra dialog med Kommunal i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Hans och AlejandroIdag har jag under förmiddagen fört dialog med Kommunals ordförande Alejandro Caviedes. Det är viktigt för mig att föra dialog med de fackliga organisationerna och via dem ta del av våra medarbetares situation och diskutera förbättringsområden.

Vi pratade idag bland annat om införandet av heltidsmodellen inom vård och omsorg i kommunen. Vi berörde det faktum att manliga kommunalare fortfarande har bättre villkor än de kvinnliga kommunalarna. Vi resonerade kring hur vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Vi pratade även det Trygghetspaket för anställningstrygghet som vi Socialdemokrater i Umeå tillsammans med Kommunal initierat och som personalutskottet beslutat skall gälla från 2018.

Trygghetspaket innehåller 5 delar

  • Ett-års konvertering av anställningar till tillsvidareanställning efter 1 år
  • Reglerad allmänvisstidsanställning så att motivering krävs för att använda den
  • Förändra kvalificeringen för företrädesrätt från 12 månader sammanhängande anställning till 6 månader
  • Förläng återanställningsrätten från 9 månader till 12 månader
  • Möjliggör ansökan om föräldraledighet från 3 månader till 2 månader i enlighet med föräldraledighetslagen.

Det var mycket bra och konstruktiva samtal med Kommunals ordförande Alejandro Caviedes idag. Jag uppskattar hans rakhet och tydlighet i diskussionen. Vi har en gemensam plan för hur vi kontinuerligt ska mötas för dialog.

 

.

Bli först att kommentera