Kvarkenprojektet i fokus

Av , , Bli först att kommentera 8

YLEVK Kvarken

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgörandets stund närmar sig, inom några månader ska såväl den svenska som den finska regeringen- fatta beslut om eventuellt stöd och medfinansiering kring Kvarkenprojektet.

I dag har VK med anledning av detta ett dubbeluppslag under rubriken ”Starkt stöd för Kvarkenprojektet”. Läs det gärna här: http://www.vk.se/plus/2000864/starkt-stod-for-kvarkenprojektet.

Anders Brodin har intervjuat Bertil Hammarstedt som är VD i Kvarken Link AB inför den träff med Näringsdepartementet som är planerad till i slutet på maj. För att planen om att lämna in en ny EU-ansökan -för att kunna slutföra Midway Alignment ska kunna gå i lås- krävs att såväl den svenska som den finska regeringen godkänner detta samt beslutar om medfinansiering. Hammarstedt och hans gäng jobbar intensivt med att tillsammans med olika aktörer beskriva vikten och betydelsen av transportlänken som har till mål att ingå i EUs Transeuropeiska transportnät och vara en långsiktigt hållbar transportlänk.

Även på den finska sidan är frågan mycket aktuell. Jag deltog i förra veckan i en inspelning av YLE och programmet Närbild som är för Finlandssvenskar i regionen vid kusten angående passagerarförbindelserna över Kvarken. Programmet intervjuade även passagerare på båten såväl turister som arbetspendlare och personer på den finska sidan. I programmet berättade jag bland annat om vikten av färjan för att Vasa och Umeå ska kunna bli en ännu starkare arbetsmarknadsregion. Det har i sin tur en stor påverkan i att stärka regionen i hela norra Sverige. Vasa har t ex stora energikluster och vi har mycket att ge och ta och utvecklas tillsammans. I detta sammanhang blir naturligtvis E12-alliansen även viktig för att knyta samman transportleden med Mo i Rana och Norge. Genom det får vi tillstånd en mellannordisk transportled Norge-Sverige-Finland.

 

Bli först att kommentera

Umeå Årets superkommun?

Av , , Bli först att kommentera 2

pokalI dag går den Stora Samhällsgalan av stapeln på Berns i Stockholm. Galan som arrageras av Dagens Samhälle lyfter fram och hyllar goda exempel som för välfärden framåt.

Umeå kommun är nominerad till ”Årets superkommun” i kategorin täta kommuner.

Här hemma i Umeå är dock budgetarbetet i full gång och det är viktiga och avgörande  avvägningar som ska göras under en kort tid. Jag har därför valt att inte åka ned till Stockholm för att delta vid priscermonin ikväll utan prioritera budgetarbetet.

Deltar från kommunens sida gör Anders Ågren (M).

 

De nominerade är:

LULEÅ

Hög soliditet låter kanske inte så spännande men det ger poäng i rankningen. Det, tillsammans med en välutbildad befolkning och goda förbindelser, gör att förra årets tvåa nomineras i år igen. Luleå är också en kommun som man arbetar i och inte bara bor i, det premieras i årets undersökning.Invånare: 76 770Ks-ordförande: Yvonne Stålnacke (S)

LINKÖPING

Linköping utgör navet i en snabbt växande arbetsmarknadsregion. Universitetet bedriver forskning i världsklass inom exempelvis IT, nya material och handikappvetenskap. Kommunen har en välutbildad befolkning, stark företagsamhet och många av invånarna i arbetsför ålder. Uppskattningsvis en tredjedel av näringslivet har fortfarande någon anknytning till flygindustrin  Invånare: 155 817 Ks-ordförande: Kristina Edlund (S)

UMEÅ

Norrlands folkrikaste kommun är också den som lägger flest kronor per invånare på kultur. Det har fortsatt även efter att Umeå var Europas kultur­huvudstad 2014. En stor andel av invånarna är i arbetsför ålder och medelåldern är överlag ung. Många lockas till universitetet som är ett av landets största. Invånare: 122 892 Ks-ordförande: Hans Lindberg (S)

 

Bli först att kommentera