En budget med fokus på välfärd, jämlikhet och miljö

Av , , Bli först att kommentera 5

Budget2018I dag har vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet presenterat vårt förslag till budget för 2018. Vi fokuserar i vårt budgetförslag på välfärden, jämställdheten och miljön. Vi lägger även förslag till KF-mål och -uppdrag i samband med dagens budgetförslag.

Vi kraftsamlar för välfärden när vi fördelar 259,2 miljoner kronor i en budget på ca 7 miljarder. Det är välfärdsnämnderna som får de stora tillskotten av medel. Individ- och familjenämnden får en ökning med 6% (ramökning 69,9 mkr), För- och grundskolenämnden en ökning med 5% (ramökning 80,1 mkr) och Äldrenämnden en ökning med 4% (ramökning 38,2 mnkr).

Även när det gäller investeringarna prioriterar vi hårt. I vårt budgetförslag är det förskolorna, skolorna och LSS-boenden som prioriteras. Med vårt gemensamma förslag till budget klarar vi så väl förskoleutbyggnaden fram till 2021 och att bygga bort bristen på LSS-boenden.

När det gäller löner har vi budgeterat med en löneökning inom kommunen på 3,04% under 2018.

 

Bli först att kommentera