Ett hårdnade klimat

Av , , Bli först att kommentera 8

KFMiljöpartiet har motionerat om att Umeå kommun ska utarbeta en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter. Idag vid kommunfullmäktige skall det fattas beslut om detta. Vi Socialdemokrater stödjer förslaget.  Vi menar att det är oerhört viktigt att vi som kommun markerar att vi inte accepterar dessa mörka krafter. En policy antagen av Umeå kommunfullmäktige stärker vårt arbete mot rasism och främlingsfrihet.

En policy är en avsiktsförklaring som ger riktlinjer för att styra processer och beslut och för att uppnå önskade mål. En policy ska användas inom områden där vi känner behov av att ytterligare vägleda. Policyverktyget ska dock inte överanvändas. Policys förlorar sitt värde om det går inflation i dem som styrande verktyg. Anledning till att vi stöttar förslaget om en policy mot rasism är den samhällsutveckling vi alla nu kan ta del av. Vi kan se ett hårdnande klimat såväl i Umeå, Sverige som i Europa. Hatet och råheten i tonen, både på nätet och i samhället, skrämmer mig.

Umeå är en i grunden öppen och tolerant kommun, men även här hos oss kan vi konstatera att rasismen gör sina nedslag med attacker på det demokratiska och jämlika samhället.  Nu senast genom de uppmärksammade attackerna mot den judiska föreningen. Vi får aldrig ta demokratin och de mänskliga rättigheterna för givna. De demokratiska värderingarna måste försvaras, fördjupas och förstärkas i ett ständigt pågående arbete. Därför stöttar vi förslaget om en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter inom kommunen.

 

Bli först att kommentera