Vi behöver omstrukturera Personalutskottet

Av , , Bli först att kommentera 7

Möte med AlejandroJag träffar Kommunal med jämna mellanrum för att stämma av hur de upplever att deras medlemmar och våra medarbetare har det på jobbet. Det är bra och konstruktiva samtal som förs och de är mycket värdefulla för mig i mitt arbete.

Förra veckan träffade jag tillsammans med kommunalråds-kollegan Margareta Rönngren (S) Kommunal Umeås ordförande Alejandro Caviedes för att diskutera den kommunala organisationen. Kommunal var mycket tydliga med att de inte anser att personalavdelningen fungerar inom kommunen. Caviedes menade band annat att allt för mycket makt har hamnat hos personalavdelningen och personaldirektören till nackdel för oss i politiken.

Jag är benägen att hålla med Kommunal Umeå i kritiken av Personalutskottet. Det har inte fått den roll som vi hoppades och trodde på. Jag håller även med Kommunal Umeå om att vi bör hitta en bättre och mer decentraliserad modell för personalfunktionen inför nästa mandatperiod. Utskottet bör få en annan form och en annan roll och om detta måste vi i de olika partierna nu förhandla om inför nästa mandatperiod.

 

Bli först att kommentera

Målet om fossilfri fjärrvärme och el nås under 2018

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå EnergiVid fullmäktige i juni förra året beslutades efter förslag från oss i S och MP att vi skulle ta fram en plan för att arbeta mot att fjärrvärme och el skulle bli fossilfri. Vi har nu kommit väldigt långt med detta arbete. Elen är fossilfri och fjärrvärmen på god väg.

All el som säljs är idag förnyelsebar och således fossilfri. Över två tredjedelar av elen Umeå Energi säljer kommer från ”egen” produktion i kommunens andel i Stornorrfors, våra vindkraftverk och biobränslebaserad elproduktion i Dåva 2. Resterande köps in som ursprungsmärkt från vattenkraft vind och sol.

Fjärrvärmen har idag endast cirka 1-2 % olja vilket även den snart kommer att vara borta. Senast 2018 kommer detta att vara bortbyggt och ersatt med bioolja. Det bör dock nämnas att vår avfallseldning dock består av cirka 15 % fossildel (mest plast). Avfallseldningen medför dock utebliven deponering vilket annars skulle medföra betydligt större koldioxidutsläpp som medför att avfallseldningen inte ger något nettotillskott av fossila utsläpp utan tvärtom.

Vi följer planen väl och under 2018 kommer såväl el som fjärrvärme arr vara fossilfri.

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeå årets superkommun

Av , , Bli först att kommentera 8

pokalUmeå kommun utsågs igår av Dagens Samhälle till årets superkommun i kategorin täta kommuner. Det är naturligtvis jätteroligt och hedrande att vår kommun uppmärksammas på det här sättet.

Som jag skrev igår här på bloggen så är vi nu mitt uppe i kommunens budgetarbete vilket jag prioriterar. Jag överlät därför till Anders Ågren (M)och Marie-Louise Rönnmark (S) att delta vid gårdagens ceremoni vid stora Samhällsgalan.

Dagens Samhälles motivering till priset är:

När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

De faktorer som Dagens samhälle uppmärksammar oss i Umeå kommun för -i och med utmärkelsen- är resultatet av ett långsiktigt arbete med medvetna politiska beslut. Det är politiska strategier inom olika områden som samverkar så att vi lyckas uppnå dessa resultat. Idag är jag lite extra stolt och glad över Umeå kommuns förmåga till långsiktiga arbete.

 

Bli först att kommentera

Kvarkenprojektet i fokus

Av , , Bli först att kommentera 8

YLEVK Kvarken

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgörandets stund närmar sig, inom några månader ska såväl den svenska som den finska regeringen- fatta beslut om eventuellt stöd och medfinansiering kring Kvarkenprojektet.

I dag har VK med anledning av detta ett dubbeluppslag under rubriken ”Starkt stöd för Kvarkenprojektet”. Läs det gärna här: http://www.vk.se/plus/2000864/starkt-stod-for-kvarkenprojektet.

Anders Brodin har intervjuat Bertil Hammarstedt som är VD i Kvarken Link AB inför den träff med Näringsdepartementet som är planerad till i slutet på maj. För att planen om att lämna in en ny EU-ansökan -för att kunna slutföra Midway Alignment ska kunna gå i lås- krävs att såväl den svenska som den finska regeringen godkänner detta samt beslutar om medfinansiering. Hammarstedt och hans gäng jobbar intensivt med att tillsammans med olika aktörer beskriva vikten och betydelsen av transportlänken som har till mål att ingå i EUs Transeuropeiska transportnät och vara en långsiktigt hållbar transportlänk.

Även på den finska sidan är frågan mycket aktuell. Jag deltog i förra veckan i en inspelning av YLE och programmet Närbild som är för Finlandssvenskar i regionen vid kusten angående passagerarförbindelserna över Kvarken. Programmet intervjuade även passagerare på båten såväl turister som arbetspendlare och personer på den finska sidan. I programmet berättade jag bland annat om vikten av färjan för att Vasa och Umeå ska kunna bli en ännu starkare arbetsmarknadsregion. Det har i sin tur en stor påverkan i att stärka regionen i hela norra Sverige. Vasa har t ex stora energikluster och vi har mycket att ge och ta och utvecklas tillsammans. I detta sammanhang blir naturligtvis E12-alliansen även viktig för att knyta samman transportleden med Mo i Rana och Norge. Genom det får vi tillstånd en mellannordisk transportled Norge-Sverige-Finland.

 

Bli först att kommentera

Umeå Årets superkommun?

Av , , Bli först att kommentera 2

pokalI dag går den Stora Samhällsgalan av stapeln på Berns i Stockholm. Galan som arrageras av Dagens Samhälle lyfter fram och hyllar goda exempel som för välfärden framåt.

Umeå kommun är nominerad till ”Årets superkommun” i kategorin täta kommuner.

Här hemma i Umeå är dock budgetarbetet i full gång och det är viktiga och avgörande  avvägningar som ska göras under en kort tid. Jag har därför valt att inte åka ned till Stockholm för att delta vid priscermonin ikväll utan prioritera budgetarbetet.

Deltar från kommunens sida gör Anders Ågren (M).

 

De nominerade är:

LULEÅ

Hög soliditet låter kanske inte så spännande men det ger poäng i rankningen. Det, tillsammans med en välutbildad befolkning och goda förbindelser, gör att förra årets tvåa nomineras i år igen. Luleå är också en kommun som man arbetar i och inte bara bor i, det premieras i årets undersökning.Invånare: 76 770Ks-ordförande: Yvonne Stålnacke (S)

LINKÖPING

Linköping utgör navet i en snabbt växande arbetsmarknadsregion. Universitetet bedriver forskning i världsklass inom exempelvis IT, nya material och handikappvetenskap. Kommunen har en välutbildad befolkning, stark företagsamhet och många av invånarna i arbetsför ålder. Uppskattningsvis en tredjedel av näringslivet har fortfarande någon anknytning till flygindustrin  Invånare: 155 817 Ks-ordförande: Kristina Edlund (S)

UMEÅ

Norrlands folkrikaste kommun är också den som lägger flest kronor per invånare på kultur. Det har fortsatt även efter att Umeå var Europas kultur­huvudstad 2014. En stor andel av invånarna är i arbetsför ålder och medelåldern är överlag ung. Många lockas till universitetet som är ett av landets största. Invånare: 122 892 Ks-ordförande: Hans Lindberg (S)

 

Bli först att kommentera

Cafékväll om framtidens värlfärd

Av , , Bli först att kommentera 5

cafekväll 2Igår kväll deltog jag tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson i ett diskussionscafé om framtidens Välfärd på Café Fika i Väven. Thomas Fridh från ABF ledde diskussionen och såg med hjälp av sina medarbetare till att den 50-taliga publiken var delaktig genom frågor och synpunkter via post it-lappar. Debattens syfte var långsiktig, vi skulle lyfta blicken och se in i framtiden med möjligheter och utmaningar för välfärden.

Vi pratade om allt från hur vi ska kunna garantera en högkvalitativ vård och omsorg i framtiden om kompetensförsörjning och regionbildningen som aldrig blev av till hoten mot demokratin och hur varje generation måste ta striden för att bevara och utveckla demokratin.

Jag uppskattade dock mycket de inspel som kom från åhörarna även om de var på en mer konkret nivå. Här kommer exempel på några av inspelen:

 1. Bygg Ur & Skur-dagis i anslutning till Stadsliden och Mariehemsängarna.
 2. Bygg servicehus i anslutning till Stadsliden och Mariehemsängarna
 3. Bygg studentboende längs Mariehemsvägen i anslutning till Stadsliden och Mariehemsängarna
 4. Bygg enastående arkitektur på ön så vi får en Bilbao-effekt
 5. Styr mot billiga hyresrätter
 6. Bygg kollektivhus med generationsboende. Alla äldre vill inte bo i servicehus.

Det är för mig oerhört viktigt att med jämna mellanrum möta Umeåborna för dialog i olika forum. Det är endast så jag kan vara en närvarande och aktuell politiker.

Bli först att kommentera

Dialog med riksdagens näringsutskott

Av , , Bli först att kommentera 5

Bewsök näringsutskottetI går träffade jag Riksdagens Näringsutskott -som är på besök här i Umeå- på länsresidenset. Jag fick tillfälle att berätta om Umeås positiva utveckling för kollegorna i riksdagen. På bilden är jag tillsammans med landshövding Magdalena Andersson och näringsutskottets vice ordförande Lars Hjälmered (M).

Jag berättade naturligtvis om Umeås fantastiska tillväxt. Vi har de senaste 10 åren legat på en tillväxt av arbetstillfällen med ca 1000/år och vår befolkningstillväxt är mycket positiv. Över 2100 fler Umeåbor blev vi förra året och årets prognos ligger på 2300.

Jag berättade även att Umeå har en ganska jämn fördelning av privata och offentliga jobb, mestadels inom vård och utbildningssektorn. Men även att Umeå är Norra Sveriges största industriort med drygt 5500 anställda. De största privata arbetsgivarna är Volvo, Komatsu Forest och GE Healtcare. Vi har även ett världsledande skogsteknisk kluster där t ex Ålö Maskin har 80 % av världsmarknaden i sitt segment.

Umeås företag har bra lönsamhet, tittar vi på den undersökning som Företagarna gör varje år av lönsamheten i svenska bolag så kom Umeå 2016 på 5:e plats. Men tittar vi på den långsiktiga lönsamheten över de senaste 6 åren så hamnar vi på 1:a plats om vi ser till uthållig lönsamhet. Det är ett bra företagsklimat i Umeå och det startas många nya företag, under 2016 startades 749 företag i Umeå.

Det är naturligtvis viktig med närheten till universitetet med forskning och möjligheter till kompetensförsörjning. Just kompetensförsörjning är den viktgaste faktorn för tillväxt och näringslivets utveckling. Vi har dessutom en lång tradition av samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi med en struktur av inkubatorer och verksamheter som ger forskare, företagare och entreprenörer möjlighet att utveckla idéer till företag och arbetstillfällen.

Det var värdefullt att få samtala med Näringsutskottets ledamöter och få chansen att berätta om Umeå kommun, om våra tillgångar men också om utmaningar,

Bli först att kommentera

Bra dialog med Kommunal i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Hans och AlejandroIdag har jag under förmiddagen fört dialog med Kommunals ordförande Alejandro Caviedes. Det är viktigt för mig att föra dialog med de fackliga organisationerna och via dem ta del av våra medarbetares situation och diskutera förbättringsområden.

Vi pratade idag bland annat om införandet av heltidsmodellen inom vård och omsorg i kommunen. Vi berörde det faktum att manliga kommunalare fortfarande har bättre villkor än de kvinnliga kommunalarna. Vi resonerade kring hur vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Vi pratade även det Trygghetspaket för anställningstrygghet som vi Socialdemokrater i Umeå tillsammans med Kommunal initierat och som personalutskottet beslutat skall gälla från 2018.

Trygghetspaket innehåller 5 delar

 • Ett-års konvertering av anställningar till tillsvidareanställning efter 1 år
 • Reglerad allmänvisstidsanställning så att motivering krävs för att använda den
 • Förändra kvalificeringen för företrädesrätt från 12 månader sammanhängande anställning till 6 månader
 • Förläng återanställningsrätten från 9 månader till 12 månader
 • Möjliggör ansökan om föräldraledighet från 3 månader till 2 månader i enlighet med föräldraledighetslagen.

Det var mycket bra och konstruktiva samtal med Kommunals ordförande Alejandro Caviedes idag. Jag uppskattar hans rakhet och tydlighet i diskussionen. Vi har en gemensam plan för hur vi kontinuerligt ska mötas för dialog.

 

.

Bli först att kommentera

Återigen ”plakatpolitik” från Anders Ågren (M)

Av , , Bli först att kommentera 10

hörselkåporDet är med förvåning jag tar del av Moderaten Anders Ågrens starka ställningstagande -kryddade med kraftuttryck så som ”Helt j-a bisarrt!” gällande dagens rapportering om användandet av hörselkåpor i skolan. Ågren fördömer företeelsen utan pardon och återfaller än en gång till ”plakatpolitik” utan att se varken samband eller helhet.

Det är klart att om man snabbt bara hör att elever tvingas använda hörselkåpor i skolan för att ljudnivån är för hög så kan det ju låta tokigt. Men det är faktiskt inte så enkelt! Genom att reflektera en smula kan vi konstatera att hörselkåpor i förskola och skola i allra högsta grad är ett pedagogiskt hjälpmedel för vissa elever. Användandet av hörselkåpor i förskola och skola är på inget sätt någon ny företeelse. De har länge använts t ex för att skapa lugn för barn med olika diagnoser och för att möjliggöra olika arbetssätt i klassrummen samtidigt. Genom användandet av hörselkåpor kan vissa elever jobba i diskussionsgrupper samtidigt som andra elever jobbar individuellt.

Det är för mig självklart att det ska finnas arbetsro i klassrummen för våra elever. Men arbetsro är något väldigt individuellt. För vissa går det bra att stänga ute alla typer av ljud och behålla koncentrationen medan andra måste ha det knäpptyst för att koncentrationen skall kunna bibehållas.

Östtegs skola är en av de skolor som använder sig av hörselkåpor. Skolans rektor Petra Norquist förklarar för Västerbottens Nytt att det inte handlar om att det är skrikigt och oordning i klassrummen. För det är det inte! Utan det handlar om att vissa elever behöver att det är knäpp tyst, inga som helst klassrumsljud får förekomma som skrapande stolar eller någon som viskar till en klasskompis.

Att Moderaternas gruppledare Anders Ågren med hårda ord fördömer användandet av hörselkåpor i skolan visar endast på hans brist på kunskap inom området och behov av att en än gång trumma ut sitt universalbudskap om ”mer ordning och reda”. Med du Anders, i det här fallet handlar det inte om att det är oordning och hög ljudnivå i klassrummen. Det handlar om elevers individuella behov som tillgodoses.

 

,

 

Bli först att kommentera

Patientmiljard för minskade köer

Av , , Bli först att kommentera 5

Kongress LöfvenPå första maj konstaterade partiordförande Stefan Löfven att alldeles för många tvingas vänta på vård. Han berättade att regeringen därför i höstens budget kommer att avsätta en patientmiljard för att få bukt med vårdköerna.

Patientmiljarden ska gå dels till skärpt vårdgaranti i primärvården och dels till patientkontrakt.

 • Skärpt vårdgaranti innebär i praktiken att dagens vårdgarantigräns på sju dagar i primärvärden ska skärpas, och att patienter ska få snabbare vård – bland annat genom förändrade arbetssätt och bättre tillgänglighet.
 • Patientkontrakten ska säkerställa att patienter med omfattande vårdbehov och flera vårdkontakter får den vård de behöver inom en rimlig tid. Kontrakten ska bidra till bättre samordning av vård, behandling och förebyggande insatser.

En av grundbultarna i den svenska modellen är en bra sjukvård för alla, oavsett vem du är eller var du bor. En patientmiljard för snabb vård i höstens budget är bra och mycket välkommet.

Bli först att kommentera