Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 17

Umeå är en kommun i stark tillväxt. Det är bra på många sätt men det ställer krav på oss att vi politiskt prioriterar rätt, att vi fortsätter bygga staden trygg med blandade boendeformer och att vi fortsätter arbeta strategiskt inom ramen för Umeå BRÅ med förebyggande åtgärder.

Vi socialdemokrater representerar ett feministiskt parti. Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet inom livets alla delar. Vi kan sedan länge konstatera att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Det måste vi tillsammans motverka på olika nivåer i vårt samhälle. S och Mp-regeringen har intensifierat det våldsförebyggande arbetet och har tagit fram en nationell, tioårig strategi för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Strategin innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och heders tänkande.  

Jag är särskilt glad över att regeringen- precis som vi i Umeå- sätter ett tydligt fokus på det förebyggande arbetet och mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. I Umeå arbetar vi som bekant långsiktigt i det förebyggande arbetet med jämställdhet som metod. Vi har i Umeå dock-liksom i en majoritet av Sveriges kommuner- under lång tid genom bidrag förlitat oss på frivilliga krafter i kvinnojourer att ta ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. De olika jourlösningar som finns i vår egen kommunala verksamhet uppfyller inte socialstyrelsens riktlinjer för att benämnas skyddat boende.  Det håller inte i längden i en växande stad.  Särskilt inte när vi även kan se hur kraven ökar när det gäller ärenden rörande människohandel samt hedersvåld. Kvinnojourerna kommer alltid att vara viktiga och vi ska via kommunala stöd stötta deras verksamheter. Men det behövs mer!

Vi Socialdemokrater konstaterar att kommunen har ett behov av egna professionella och rättsäkra lösningar. Därför har vi Socialdemokrater tillsammans med MP i vårt förslag till investeringsbudget 2018 och 2019 avsatt medel för ett skyddat boende i Umeå.

Individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren har tillsammans med sin s-grupp i nämnden arbetat med frågan om skyddat boende under två år. Detta var ett vallöfte från oss Socialdemokrater i vårt kommunala handlingsprogram och nu uppfylls det vallöftet. Jag kommer även att aktualisera en diskussion om samarbete inom ramen för detta med våra kranskommuner

För mig – och för oss Socialdemokrater- är det oerhört viktigt att samhället finnas för de kvinnor som i olika former drabbas av mäns våld. Vi måste med kraft visa att vi inte accepterar mäns våld mot kvinnor och vi måste vidta åtgärder för att dessa kvinnor ska kunna bli fria från deras plågoandar. Nu uppfyller vi vårt vallöfte, Umeå ska ha ett skyddat boende!

Satsningen i Lycksele är bra för hela vår arbetsmarknadsregion

Av , , Bli först att kommentera 6

mikaelsjobergportrattalmedalenI går var en stor dag för Lycksele och för hela vår arbetsmarknadsregion. Arbetsförmedlingen avslöjade igår att de planerar att öppna en kundtjänst i Lycksele kommun vilket kommer att innebära upp till 100 nya arbetstillfällen i Lycksele. Ambitionen är att verksamheten ska vara fullt utbyggd 2018. Grattis Lycksele och grattis till hela vår arbetsmarknadsregion!

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg (se bild) uttrycker att AF genom etableringen vill bidra till den regionala och lokala utvecklingen i Västerbottens inland. Han nämner även att globaliseringen och digitaliseringen skapar nya förutsättningar att bedriva en verksamhet utanför de traditionella tillväxtområdena. På sikt kommer kvinnor och män i hela landet att erbjudas en grundläggande förmedlingsservice som omfattar matchning, coachning, uppföljning av arbetssökande och allmänt stöd i arbetssökandet.

Arbetsförmedlingens satsning är mycket god politik och kommer att gynna hela vår arbetsmarknadsregion. Umeå kan genom universitetet bidra med akademiskt utbildad arbetskraft och våra gemensamma utvecklingsplaner för Blå vägen med att skapa en stark tillväxtkorridor kring E12 inom Västerbotten ligger i och med detta än mer rätt i tiden.

Jag glädes tillsammans med Lycksele och hela Västerbotten för satsningen som Arbetsförmedlingen nu gör i Lycksele.