Finansieringslösning för renoveringar och utveckling

IMG_2875I dagens Folkblad  skriver jag under rubriken ”S: våra krav för en försäljning” på debattplats. Jag redogör för de ställningstagande vi Socialdemokrater gjort avseende den aktuella finansieringslösningen för AB Bostaden och redovisar de krav vi ställt.  Läs gärna texten även här på bloggen.

 

Vi Socialdemokrater har ställt oss bakom förslaget från AB Bostadens styrelse om att minska något på lägenhetsinnehavet (knappt 10 %) och med de frigjorda resurserna renovera, nyinvestera och utveckla Umeå med ökat bostadsbyggande.Genom det frigjorda kapitalet när 1600 lägenheter avyttras till en långsiktig aktör med pensionsstiftelser i ryggen kan AB Bostaden vidta renoveringsinsatser, genomföra en storsatsning på boende för äldre samt fortsätta nyproduktionen i oförminskad takt.

I planen ligger att bygga 180 seniorlägenheter i kvarteret Lodet (där busstationen ligger idag). Byggnaderna ska uppföras så att de omringar en grönskande innergård och det planeras för restaurang och service inom området.  Att på Västteg bygga ett äldrecenter (där gamla Västtegsskola låg) med drygt 300 lägenheter. 130 lägenheter planeras i särskilt boende för äldre och cirka 100 lägenheter i trygghetsboende. Inom detta område kan även gruppboenden inrymmas. Att på Haga genomföra ett liknande projekt som på Västteg och att på Mariehems centrum bygga cirka 80 seniorlägenheter. AB Bostaden kommer naturligtvis -genom denna finansieringslösning- även att fortsätta bygga hyreslägenheter i oförminskad takt t ex kvarteret Mården Öst på stan, kvarteret Focken på Haga och gamla K4-området.

AB Bostaden har behov av att frigöra kapital för nyproduktion samt befintliga och kommande underhållsbehov. Vi har inte den ekonomiska möjligheten att lånefinansiera för dessa behov. Alternativen vi står inför är att avstå helt från nya investeringar och genomföra endast akuta underhåll (vilket på sikt innebär att låta bolaget stagnera och minska i värde) eller att minska något på lägenhetsinnehavet och med de frigjorda resurserna renovera, nyinvestera och utveckla för framtiden.Vi vill fortsätta att använda AB Bostaden som en dynamisk kraft i Umeå. Att låta bolaget stagnera till att endast förvalta utan att kunna genomföra nödvändiga renoveringar eller nyinvesteringar är inte ett alternativ för oss. Då nya lån inte är möjligt väljer vi alltså att avyttra 1600 lägenheter. Utan denna åtgärd -som ger möjlighet till nya investeringar av AB Bostaden- finns en stor risk att Umeå utvecklas till att ha områden helt utan hyresrätter.

Vi Socialdemokrater ställer naturligtvis tydliga krav på den aktör som föreslås få köpa fastigheterna på Carlshem samt Mariehem. Våra krav är:

1. Att avyttringen sker till en stark och långsiktig aktör som äger och förvaltar hyresrätter
2. Att den nya aktören fortsätter ta det sociala ansvaret på samma nivå som AB Bostaden gjort.
3. Att den nya aktören följer det hyressättningssystem -Poängen-som finns i Umeå.
4. Att den nya aktören förhandlar med Hyresgästföreningen.
5. Att den nya aktören övertar AB Bostadens överenskommelse om underhållsintervaller i lägenheterna (HLU-Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll).
6. Att de som står i kö för bostad på Mariehem och Carlshem hos AB Bostaden får överflyttas till den nye aktörens kösystem med bibehållen kötid.
7. Att anställda i de berörda områdena får välja om de vill gå över till den nya aktören med samma villkor eller om de vill fortsätta inom Bostaden på annat område.

Sammanfattningsvis menar vi att detta är en bra finansieringslösning för AB Bostadens behov och för Umeås medborgare. En avyttring av 1600 lägenheter på Carlshem och Mariehem ger Umeå ännu en stark aktör på fastighetsmarknaden för att äga och förvalta hyresrätter och AB Bostaden får resurser till såväl nyproduktion, underhåll och nya satsningar för målgruppen äldre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.