Odemokratiskt och tråkigt med falsk propaganda

HUnder dagen har jag fått information om att hyresgäster inom AB Bostaden på Carlshem och Mariehem blivit uppringda och av någon fått budskapet att de kommer att bli vräkta om avyttringen till Heimstaden Bostaden AB blir av. Det är inget annat än kvalificerat skitsnack. Dessutom ska tydligen brev delats ut i Heimstadens namn med falska påståenden. Jag har full respekt för att det finns olika uppfattningar i denna fråga men att ta till den här typen av falsk propaganda är inte okey. Det är inte bara ytterst tråkigt det är dessutom fullständigt odemokratiskt.

Jag är glad över att Heimstadens VD Patrik Hall och hans medarbetare Pontus Råde idag besökte Umeå, dels för samtal med de politiska gruppledarna men även för träff med S-föreningsorföranden och framförallt möten med hyresgästerna på de aktuella bostadsområdena. På Mariehem tog mellan 30 och 40 hyresgäster och på Carlshem mellan 50 och 70 hyresgäster tillfället att diskutera med de föreslagna nya ägarna. Frågor som kom upp under mötena och de svar som gavs var tex:

  • Kötid Får man ta med sig kötiden från Bostaden?  Ja, man får stå kvar i Bostadens kö och samtidigt ta med sig sin kötid på de aktuella områdena från Bostaden till Heimstadens kösystem som gäller för hela Sverige.
  • Hyreskontrakt Måste nya hyreskontrakt skrivas, kommer en ny kontroll att genomföras? Nej, kontrakten bara överförs.
  • Poängen Kommer Heimstaden att ta över Umeåmodellen med Poängen? Ja det är inskrivet i köpeavtalet. Heimstaden tar över Umeåmodellen och poängsystemet och de förhandlar med hyresgästföreningen.
  • HLU-systemet Kommer HLU- systemet fortsätta att gälla? Ja det tankas över till Heimstaden som följer samma renoveringsintervaller.
  • Lägenhetsfonder Använder Ni lägenhetsfonder? Nej vi har HLU-systemet
  • Ombilda till bostadsrätter Kommer ni att ombilda till bostadsrätter? Nej! Heimstaden står för ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter som ska ge avkastning till pensionsfonder
  • Lyxrenoveringar Kommer ni att genomföra lyxrenoveringar och chockhöja hyror? Nej! Det är dåliga stammar i beståndet. Stambyten för vatten-avlopp kommer att behövas, det innebär att badrum kommer att renoveras och rör dras fram till kök.  Hyresgästen avgör dock om ytterligare renoveringar ska göras. Hyran sätts av poängsystemet.

Under dagens möten har efter information och diskussion många varit positiva till att Bostaden genom finansieringslösningen kommer att kunna fortsätta vara en stark aktör som kan renovera nedgånget bestånd, satsa på boenden för äldre samt fortsätta nyinvesteringar i oförminskad takt. Man har även förståelse för problematiken med ökad belåning och uttrycker sig positivt om att resurser genom denna lösning även framgent kommer att kunna fördelas till kommunens välfärdsverksamheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.