Alliansen spelar ett högt spel

Av , , Bli först att kommentera 10

Alliansen riktar misstroendevotum mot tre S-ministrar. Det är en unik situation i svensk politik och vidtar man en sådan åtgärd måste man sannerligen ha fog för sitt agerande. Det har inte Alliansen!Deras agerande är oansvarigt, rent av tramsigt och definitivt inte värdigt vår demokrati. Vi bör kunna förvänta oss mer av våra politiska företrädare på nationell nivå.  

I kölvattnet av haveriet inom Transportsstyrelsen borde hela det politiska etablissemanget sluta upp med ansvarstagande för såväl enskilda individers som för rikets säkerhet. Det är ett allvarligt brott som har skett inom myndigheten och det har riskerat såväl enskilda medborgares som Sveriges säkerhet

Vi ska komma ihåg att det var alliansregeringen under statsminister Fredrik Reinfeldts ledarskap som satte igång processen kring outsourcing av myndigheters IT-verksamhet. Utifrån den information som jag har kan jag inte tycka annat än att regeringen har hanterat detta haveri på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Regeringen har gjort det de kan för att inte känsliga uppgifter ska läcka och de har agerat för vårt lands säkerhet. De fel som begåtts har skett inom Transportsstyrelsen, myndighetens chef har därför avlägsnats från sin post och dömts till böter för lagbrott och även andra med ansvar har fått lämna sina uppdrag. 

Jag säger inget om den KU-anmälan som alliansen lämnat in, den är naturligtvis helt i sin ordning. Det är bra att vi genom KUs arbete kan få klarhet i vad som skett. Men när alliansens företrädare inte avvaktar KUs arbete och dess slutsatser utan direkt går vidare med misstroende mot tre ministrar framstår de som riktigt oseriösa.

Det misstroende som av allianspartierna riktas mot Anders Ygeman (S) Inrikesminister och Peter Hultqvist (S) Försvarsminister är bara märkliga. Båda ministrarna har utifrån sina ansvarsområden hanterat allt korrekt genom de myndigheter som de ansvarar för dvs Säpo och Försvarsmakten. Åtgärder har vidtagits såväl av ministrarna och myndigheterna de ansvarar för. Till och med Mikael Odenberg (M) tidigare försvarsminister i alliansregeringen är kritisk till misstroendet mot Peter Hultqvist (S). Odenberg säger till DI att han inte kan se att Hultqvist har gjort några konstitutionellt fel. Ministrarna Ygeman och Hultqvist kan på inget sätt ha något informationsansvar i ärendet och att alliansen riktar misstroende mot dem visar endast på deras bristande ansvarskänsla för landet och det lägger tyvärr ett löjes skimmer över svensk politik. Alliansen väljer genom detta agerande att förminska en mycket allvarlig händelse till ett politiskt spel. Det är inte seriöst.

Som alla vet är Infrastrukturminister Anna Johansson (S) ansvarig för Transportstyrelsen -där felen begåtts- och informationsansvaret ligger således hos henne. Det är därför ytterst allvarligt att Anna Johansson som ansvarig minister inte informerats av departementets tjänstemän. Det är en skandal i sig och bör naturligtvis utredas vidare. Johansson är ansvarig minister och borde haft kunskap om vad som skedde inom myndigheten och informerat vidare till statsministern.

Jag kan inte tolka alliansens agerande med misstroende mot tre ministrar på annat sätt än att de agerar i desperation utifrån sina egna problem. Att hitta en gemensam fiende och ett gemensamt slag är ett klassiskt sätt att ena krafter som spretar åt olika håll. De måste dessutom förlita sig på stöd från Sverigedemokraterna vilket inte är så populärt inom alla allianspartier. Alliansen spelar sannerligen ett högt spel!

-Men har alliansen verkligen tänk igenom sitt agerande? Tittar vi på partisympatierna från SCBs mätning som publicerades i juni, ligger t ex KD under riksdagsspärren. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatier-maj-2017/ Vi får inte glömma att Stefan Löfven (S) som statsminister har ”nyvalsvapnet” att ta till. Ett nyval skulle kunna leda till en katastrof för alliansen förutom den obehagliga beroendeställningen till SD.

Bli först att kommentera