Positiva siffror för Umeå

bostadsbyggandeEfter första halvåret 2017 är Umeås befolkning 123 382 invånare. Vi har ökat med 490 personer årets första 6 månader. Det innebär att Umeå för tredje året i rad har positiva siffror vid denna halvårsmätning. Detta till trots att många studenter avslutar sina studier och lämnar Umeå under denna period. 

Vi måste dock konstatera att födelsenettot är något lägre än de senaste 10 åren. Även om antalet födda är något högre än tidigare (771) så är även antalet döda högre vilket drar ned nettot. Umeås åldrande befolkning är orsaken till detta. Tidigare har Umeås befolkningsförändringen under första halvåret ofta varit negativ. I år redovisar Umeå dock en flyttningsvinst som i kombination med ett positivt födelsenetto bidrar till det positiva resultatet.

Vi kan även konstatera positiva siffror när det gäller bostadsbyggandet i Umeå under det första halvåret. Det färdigställdes 514 nya bostäder, vilka fördelar sig på 79 villor, 378 hyreslägenheter, 42 bostadsrättslägenheter och 15 lägenheter genom ombyggnationer i befintligt bostadsbestånd.

Jag är stolt och glad över att Umeå fortsätter att vara en attraktiv kommun att flytta till samt leva och bo i. Vi jobbar enträget vidare med bostadsfrågan och bostadsbristen ska byggas bort.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.