Bostaden en social rättighet

Bild1SVT Västerbotten Nyheter menade i en webbartikel den 21 augusti att det finns klara tendenser till segregation på bostadsmarknaden i Umeå. Till grund för detta påstående har de vad de kallar ”unika siffror” som journaliststudenter vid Umeå universitet tagit fram.

De menar att det finns en tendens till uppdelning på bostadsmarknaden gällande villor och bostadsrätter, framförallt inom områden med högre bostadspriser. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping uttalar sig i webbartikeln och uttrycker ”Varje stad har kvarter som det är trevligare att bo i och där vill många bo och då bjuder man över varandra och då vinner de med högst inkomster. Det gör att vi sorterar invånarna i staden, där de som har höga inkomster ofta hamnar i de trevliga kvarteren.” Det är helt riktigt att priserna på villor och bostadsrätter har ökat i Umeå. Vi har som bekant bostadsbrist i Umeå vilket – tillsammans med låga räntor- leder till att priserna på villor och bostadsrätter ökar.

Detta i sig leder dock inte till att Umeå blir mer segregerat. Det viktiga är att vi klarar av att ha blandade upplåtelseformer inom våra bostadsområden. I detta har allmännyttan en mycket viktig betydelse. Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om att avyttra knappt 8 % av AB Bostadens åldrande bestånd för att kunna fortsätta nybyggnationer samt boenden för äldre på olika områden i vår kommun.

Vi Socialdemokrater tar bostadsbristen på stort allvar och vi har vidtagit kraftfulla åtgärder. Vi kan nu konstatera att under 2015 så färdigställdes 1260 bostäder i Umeå och för 2016 och 2017 ca 1400. Politiskt har vi dessutom höjt ambitionsnivån till att 2000 enheter ska produceras per år. Det som byggs är allt från små lägenheter till villor.

SVT listar de högsta genomsnittspriserna för villor i Umeå 2016 och där toppar Ön följd av Teg Öst samt Berghem. För att det inte ska leda till segregation är det som sagt viktigt med blandade upplåtelseformer, det är viktigt med hyresrätter. Som alla vet planeras ett omfattande bygge med bl a hyresrätter på Ön och på Berghem renoverar AB Bostaden nu befintliga hyresrätter på Axtorpsvägen och de planerar 82 lägenheter på Haga och 159 lägenheter öst på stan. Även det attraktiva områden.

Umeå har tidigare fått beröm av polisen för vårt bostadspolitiska arbete som motverkar segregation och därmed även begränsar kriminalitet och ”småbus”. Det är ett arbete som ständigt är pågående. För oss Socialdemokrater är bostaden en social rättighet, vi är i full gång med att bygga bort bostadsbristen med satsningar på allt från studentbostäder till boenden för äldre. Allt i en strategi för att kunna ha blandade upplåtelseformer i kommunens bostadsområden.

 


 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.