Vad är Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets alternativ?

Av , , Bli först att kommentera 11

Jonas (V)sommartal UmeåVänsterpartiet har sannerligen lätt att kritisera, men måste de ta ansvar och komma med konstruktiva lösningar då blir det genast betydligt svårare.

I söndags höll Vänsterledaren Jonas Sjöstedt sitt sommartal i Döbelnspark här i Umeå. I talet kritiserade han den avyttring på knappa 8 % av AB Bostadens åldrade bestånd som kommunfullmäktige beslutade om i juni. En åtgärd som är en finansieringslösning och som har tydliga välfärdssyften. Genom avyttringen frigörs kapital för att kunna tillgodose de renoveringsbehov som finns, för att kunna fortsätta utveckla Umeå med 900 nya hyresrätter de närmaste 5 åren och för att bygga boenden för äldre i olika former För oss Socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del i välfärdspolitiken.

Detta kritiserar Vänsterpartiet lokalt såväl som  partiets ordförande på nationell nivå Jonas Sjöstedt. Man tar sig för pannan! Vad är Vänsterpartiets lösning? De har inte presenterat något alternativ. Säger bara nej, nej och nej. Jag tycker inte det är seriöst.Hur ska vi kunna fortsätta bygga nya hyresrätter inom allmännyttan i vårt växande Umeå? Hur ska vi kunna renovera i det befintliga beståndet och hur ska vi kunna bygga hyresbostäder för äldre i olika former som vi så väl behöver? Vad är Vänsterpartiets lösning? Nya lån?

Umeå kommun tillsammans med dess helägda bolag kan inte låna hur mycket som helst. Vi bör inte dra på oss nya stora lån eftersom lån även kostar en hel del. Ska vi betala än mer i räntor och amorteringar minskar det budgetutrymmet för våra nämnder och tar resurser från verksamheterna. Vi behöver mer resurser till förskolan och skolan, till de äldre och till Individ- och familjenämndens område, inte mindre. Vi Socialdemokrater tar ansvar för välfärden medan Vänsterpartiet ägnar sig åt populistiskt nej-sägande utan att presentera egna finansierade förslag till lösningar.

Sen kan man sannerligen fråga sig var konsekvensen i Vänsterpartiets politik finns. I Skellefteå var vänsterpartiet lokalt delaktiga i en avyttring av ett betydligt större bestånd inom allmännyttan – hela 25%- och där hade Vänsterledaren Sjöstedt inga synpunkter på partikamraternas agerande. Men här i Umeå slås det på stora nejsägartrumman utan egna alternativ eller förslag. Man kan fråga sig varför?

Bli först att kommentera