Statsminister Stefan Löfven levererade

Av , , Bli först att kommentera 8

Löfven sommartal 17Idag höll statsminister Stefan Löfven sitt sommartal i Eskilstuna. Det var ett mycket bra tal som byggde på såväl ansvarstagande som framtidstro.  Detta tydliga ansvarstagande med fokus på politisk förändring ska naturligtvis ses i relation till Alliansens -i det närmaste barnsliga och- mycket ansvarslösa agarende under sommaren med misstroendevotummot tre ministrar och hot om fler misstroendeförklaringar om den S-ledda regeringen lägger förslag i budgeten som Alliansen inte gillar.

Löfven poängterade att han ser fortsatt stora utmaningar men också stora möjligheter. Han byggde sitt tal på de värderingar som ligger till grund för det Socialdemokratiska samhällsbygget – den svenska modellen- nämligen Solidaritet, Frihet, Jämlikhet och Jämställdhet. Men påtalade även vårt gemensamma ansvar för demokratin.          -Det var ett tal som gjorde mig stolt över min statsminister.

Stefan Löfven påtalade att under regerings tre första år har de tvingats städa upp efter alliansen. Förre finansministern Anders Borgs (M) lämnade ett underskott på 60 miljarder, under dessa tre år har underskottet vänts till ett växande överskott. Tillväxten är urstark i vårt land och vi kan konstatera att 200 000 fler går till jobbet idag.

Hur tillväxten ska fördelas blir det stora vägvalet i svensk politik inför valet 2018 menade statsminister. Vi socialdemokrater vill fortsätta satsa på välfärden. Bara i år satsar den S-ledda regeringen nästan 30 miljarder på välfärden. Löfven lovade att S ska fortsätta satsningarna med massiva rekryteringar i välfärden under nästa mandatperiod. Det är bra och nödvändigt. Precis som jag bloggade om i juli se http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2017/07/03/storre-statligt-ansvar-kravs-for-framtidens-valfard/ måste staten ta ett större ansvar för välfärden.

Bli först att kommentera

Mer samverkan med Vasa

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_4131

Igår och idag har vi haft besök från Vasa stadsfullmäktige. Det har varit långa och trevliga samtal om ökad samverkan mellan städerna. Vi är bestämda med att samverkan föder framgång.

Vi kan konstatera ett ökat resande mellan våra städer. Det är en viktig faktor som bekräftar behovet av en ny färja vilket naturligtvis många samtal handlade om.

En annan idé är att vi skulle kunna ansöka om att få till ett samarbete inom försvaret mellan Umeå och Vasa. Vad är det som säger att vi inte skulle kunna ha gemensam värnplikt eller övningar som ett försök då länderna samarbetar mer och mer inom området. Ökad samverkan även inom räddningstjänsten kom på tal.

Många och goda samtal har vi haft. Konstruktiva och kreativa, jag sänder ett stort tack till våra vänner i Vasa för alla deras goda inspel.

Bli först att kommentera

Nya Vasaplan tar form

Av , , Bli först att kommentera 4

Vasaplan -1708Umeå växer så det knakar. Det innebär bland annat att vi behöver öka kapaciteten för våra bussar om vi ska klara vår ambition om att fler ska kunna åka kollektivt och resa mer hållbart.

Det är därför riktigt roligt att se hur den nya moderna terminalen på Vasaplan nu tar form. Precis i dag ser bygget ut som på bilden här bredvid och man kan ana sig till hur det färdiga resultatet kommer att bli. Jag är oerhört glad över att Umeå tilldelats stadsbidrag för 2017-2018 som täcker en väsentlig del av den totala kostnaden.

Genom ombyggnationen av Vasaplan kommer det att bli smidigare med byten mellan stadsbussarna och man kommer endast behöva korsa ett körfält i taget vid passage över Vasaplan. Terminalen kommer genom det leverera en bättre trafiksäkerhet. Tillgänglighet är naturligtvis oerhört viktig, åtgärder för att tillgodose tillgängligheten handlar bland annat om att hålla ytor fria från snö vintertid genom markvärme, att utjämna höjdskillnader och att man med så små sidolutningar som möjligt ska kunna ta sig till och från målpunkter och busshållplatser. Tillgänglighetsanpassning handlar också om att skapa naturliga ledstråk, dvs att det ska vara lätt och logiskt att följa t ex fasader och markmaterial.

Bussarna ska vara tillbaka på Vasaplan redan i höst, närmare bestämt den 2 oktober. Därefter kommer arbetet längs fasaderna att fortsätta. Hela ombyggnationen ska vara klar under 2018 och då är Vasaplan anpassad för att klara både dagens och framtidens resenärsflöden.

 

Bli först att kommentera

Bostadspolitiska samtal i solen

Av , , Bli först att kommentera 4

Hans i BroparkenI helgen arrangerade vi Socialdemokrater tillsammans med ABF sommartal och valupptakt inför kyrkovalet i Broparken. Ett 60-tal intresserade dök upp i solskenet för att lyssna till tal och diskutera politik med oss. Jag och Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund stod för sommartalen och temat för dessa var Hållbart byggande och bostadspolitik.

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Åtta år med en moderatledd regering har lett till en bostadskris i Sverige där 240 av landets 290 kommuner anger att de har brist på bostäder. Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter har problem att få bostad på studieorten. Just nu genomför den S-ledda regeringen därför den största statliga bostadssatsningen på 20 år. Byggandet av flerbostadshus är på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. Runt 6 miljarder kronor satsas årligen från och med i år på fler och bättre hyresrätter. Det är en större investering, bara under ett år, än vad den moderatledda regeringen lyckades åstadkomma under hela den föregående mandatperioden.

I Umeå -under perioden 2009 till 2014 (efter finanskrisen)- byggdes i snitt mindre än 450 bostäder . Vi Socialdemokrater har därför under de senaste åren fokuserat starkt på att öka bostadsbyggandet. Vi har politiskt  höjt ambitionsnivån till 2000 enheter per år. Det som nu byggs är allt från små lägenheter till villor. Behoven är stora. Vi har även valt att satsa rejält på studentbostäder under mandatperioden, cirka 1500 nya studentlägenheter kommer att ha producerats under perioden.

Jag fick även en del publikfrågor efter talet kring AB Bostaden och den avyttring av bestånd som beslutats. Jag förklarade att denna begränsade avyttring av dagens åldrande bestånd leder till en fortsatt utveckling av vårt kommunala bostadsbolag i ett växande och progressivt Umeå. Avyttringen ska finansiera renoveringsinsatser, storsatsning på boende för äldre samt fortsatt nyproduktion (900 lägenheter under 5 år). Det är precis det som Umeå behöver!

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Politisk samverkan krävs för Norrbotniabanan

Av , , Bli först att kommentera 4

IIMG_3983går genomförde vi styrelsemöte/ ägarsamråd i Norrbottniabanan AB. Alla järnvägsutredningar är klara. Trafikverket arbetar nu med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå och planerar för byggstart Umeå-Dåva 2018.

Min förhoppning är att alla partier i Norrbotten och Västerbotten jobbar stenhårt efter valet för etapp 2 vidare till Luleå ska genomföras. Vi behöver kämpa tillsammans -utan att använda oss av billiga politiska poänger- för att få tillstånd detta viktiga infrastrukturprojekt.

Norrbotniabanan ska i första hand förstärka godstrafiken men också möjliggöra persontrafik mellan vår norrlandskusts städer. De positiva effekterna är stora; Transportkostnaderna för godstrafiken kan minskas med ca 30% och restiderna för persontrafik kan halveras vilket möjliggör arbetspendling på ett bättre sätt än idag.

Vi får inte glömma att Norrbottniabanan är att bryta helt ny järnväg 2018. Där andra delar av landet ”bråkar” om att få komplettera ordinarie järnväg med dubbelspår behöver vi bryta helt ny mark då vi  inte har någon järnväg.

Anders Sundström (th i bild) som hjälper oss i förhandlingarna med regeringen betonade även han vikten av politisk samverkan och de stora företagens engagemang i projektet som oerhört viktigt.

Det var en bra stämning på mötet och så här nära har vi aldrig varit!

Bli först att kommentera

Förslag om bättre skydd för studenter

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag skickar S- och Mp- regeringen ett förslag på remiss om att stärka skyddet för studenter vid sjukdom. Stärkt skydd för studenter vid sjukdom har varit ett prioriterat område för regeringen och lyftes av statsministern redan i samband med regeringsförklaringen hösten 2014.

Förslaget är nödvändigt och efterlängtat och en del i regeringens arbete för ökad trygghet för landets studenter. Förslager innebär att fler studenter får ett bättre skydd om de drabbas av ohälsa och är planerat att genomföras till Ht 2018.

Förslaget skickas nu på remiss i tre månader till myndigheter och organisationer.

Bli först att kommentera

Politiska diskussioner på Stora Nolia

Av , , Bli först att kommentera 3

NoliaJag har spenderat dagen i Socialdemokraternas monter på Stora Nolia idag och diskuterat såväl lokal- som nationell politik med medborgare.

Det är framförallt två frågor som medborgarna har velat diskutera. På det nationella planet så är det naturligtvis Allianens misstroendevotum mot de tre S-ministrarna och hur statsminister Stefan Löfven valde att hantera detta genom sin regeringsombildning. Många har uttryckt att de tycker att Alliansen agerade är ansvarslöst och att de inte kan förstå deras avgångskrav mot Försvarsminister Peter Hultqvist. Många uttryckte förtroende för statsministern och menade att det hade stärkts i och med Löfvens kloka och ansvarsfulla hantering av Allianens misstroendevotum.

På det lokala planet har jag fått en hel del frågor om avyttringen inom AB Bostaden- som i grunden är en finansieringslösning- för att kunna satsa framåt bl a med nya boenden för äldre i olika former. När jag har svarat på frågorna och förklarat hur det verkligen ligger till så har majoriteten uttryckt att de tycker att det är en bra lösning som vi fattat beslut om.

Det är alltid givande och intressant att få lyssna till och diskutera med medborgare. Många tog sig tid för en kopp kaffe eller popcorn och ett politiskt samtal hos oss Socialdemokrater idag.

Bli först att kommentera