Vi återinför avdragsrätten för fackföreningsavgiften

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen kommer i budgeten att föreslå avdragsrätt för fackföreningsavgift. Man kommer även att ta bort en karensdag i a-kassan (från 7 till 6 dagar).

Som tjänstledig ombudsman på svenska Målareförbundet känns det extra kul att regeringen nu föreslår att arbetare ska kunna göra avdrag på fackföreningsavgiften. Den rätten togs bort av den borgerliga regeringen och nu återinför alltså den S-ledda regeringen avdragsrätten.

Arbetsgivare har idag avdragsrätt för deras medlemskap i olika arbetsgivarorganisationer och därför är det inte mer än rätt att arbetstagarna har samma rättighet.

Bli först att kommentera

Umeå fortsätter att växa

Av , , Bli först att kommentera 4

Umeå gör ett halvårsplus för tredje året i rad. Vi kan konstatera en ökning med 490 personer under det första halvåret 2017. Det innebär att Umeås befolkning nu uppgår till 123 382 invånare.

För tredje året i rad uppvisar Umeå alltså positiva siffror vid halvårsskiftet. Det är mycket bra eftersom många studenter avslutar sina studier under denna period och då flyttar vidare. Umeås fortsatt starka befolkningsökning första halvåret bådar sannerligen gott för årssiffrorna! 

Bli först att kommentera