Regeringen gör en unik satsning på skolan

Av , , Bli först att kommentera 5

eleverEn elevs bakgrund, var han eller hon bor eller vilken skola eleven går på ska inte avgöra våra barn och ungdomars framtid. Kunskaperna i den svenska skolan ska fortsätta öka och ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Den S-ledda regeringen föreslår nu därför en unik och välbehövlig satsning på skolan genom en rejäl förstärkning av den statliga finansieringen.

Fullt utbyggt, med en infasning på tre år, föreslår den S-ledda regeringen att 2020 avsätta sex miljarder kronor i ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Förslaget innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola. Stödet ska villkoras så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämliket, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten.

Det nya statliga stödet ska fördelas ”så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer såsom vårdnadshavarnas utbildningsnivå och inkomst, om familjen uppbär försörjningsstöd, nyanlända och bostadsområdets socioekonomiska status. Resurstillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling och till höjda löner, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan”.

För Umeå kommuns del skulle det statliga tillskottet 2020 kunna innebära en ökning (en indikativ beräknad ungefärlig höjning, det kan naturligtvis förändras utifrån flera faktorer som t ex elevunderlag) med 4 procent, (Procentuell förändring i relation till totala kostnader för utbildning 2015) samt 7 procent (Procentuell förändring i förhållande till kostnader för undervisning och elevhälsa 2015).

Det här är verkligen en efterlängtad och bra satsning som kommer att gynna våra elever de närmaste åren och göra skillnad för framtiden!

Bli först att kommentera

Riksdagen är ingen cirkus

Av , , Bli först att kommentera 8

riksdagenTvå S-ministrar har redan avgått efter att skandalen inom Transportsstyrelsen uppdagades. Försvarsminister Peter Hultquist har sedan före sommaren ett misstroende hängandes över sig och igår riktade SD även misstroende mot statsministern.

SD menar att Stefan Löfven inte har tagit sitt ansvar som ledare och att han inte insett allvaret med IT-skandalen på Transportstyrelsen. Med tanke på de uppgifter som framkommit kring IT-skandalen är SDs agerande igår mycket märkligt. Jag misstänker att syftet endast är framställa politiken som en cirkus och att genom detta öka politikerföraktet för egen vinnings skull.

Vi vet att regeringen Reinfeldt redan i maj 2011 uttryckte i en skrivelse att ”det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing”. Vi vet att upphandlingen började 2014 under alliansregeringen. I går redovisade dessutom DN nya uppgifter om att avstegen från IT säkerheten inom Transportsstyrelsen gjordes redan 2014 under alliansensregeringen med Catharina Elmsäter Svärd (M) som ansvarig minister. Då 2014 var det Carola Gunnarsson (C) som var ordförande i Transportstyrelsen.

Trots dessa nya uppgifter riktade alltså Sverigedemokraterna misstroende mot statsministern samma dag. SD får nog finna sig i att om de vill göra rikspolitiken till en cirkus kommer de inte att vara någonting annat än cirkusens pajasar.

Vi måste naturligtvis få reda på vad som hänt och vart ansvaret ligger – låt KU arbeta- innan ansvar utkrävs och kompetenta och duktiga människor tvingas lämna viktiga uppdrag. Detta måste gälla för alla oavsett politisk hemvist.

I morgon kl 09.00 kommer omröstningen om misstroende mot statsminister Stefan Löfven att genomföras. SD verkar dock inte få något stöd av allianspartierna i omröstningen. Jag hoppas verkligen att det stämmer. Politik är ingen underhållning och ingen cirkus. Politik är viktig, seriös och ger oss vår nutid och framtid. Vi får aldrig tillåta att pajasar försöker ta över politiken och göra den till en cirkus.

Bli först att kommentera