Regeringen gör en unik satsning på skolan

eleverEn elevs bakgrund, var han eller hon bor eller vilken skola eleven går på ska inte avgöra våra barn och ungdomars framtid. Kunskaperna i den svenska skolan ska fortsätta öka och ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Den S-ledda regeringen föreslår nu därför en unik och välbehövlig satsning på skolan genom en rejäl förstärkning av den statliga finansieringen.

Fullt utbyggt, med en infasning på tre år, föreslår den S-ledda regeringen att 2020 avsätta sex miljarder kronor i ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Förslaget innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola. Stödet ska villkoras så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämliket, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten.

Det nya statliga stödet ska fördelas ”så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer såsom vårdnadshavarnas utbildningsnivå och inkomst, om familjen uppbär försörjningsstöd, nyanlända och bostadsområdets socioekonomiska status. Resurstillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling och till höjda löner, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan”.

För Umeå kommuns del skulle det statliga tillskottet 2020 kunna innebära en ökning (en indikativ beräknad ungefärlig höjning, det kan naturligtvis förändras utifrån flera faktorer som t ex elevunderlag) med 4 procent, (Procentuell förändring i relation till totala kostnader för utbildning 2015) samt 7 procent (Procentuell förändring i förhållande till kostnader för undervisning och elevhälsa 2015).

Det här är verkligen en efterlängtad och bra satsning som kommer att gynna våra elever de närmaste åren och göra skillnad för framtiden!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.