Social oro måste stävjas direkt

Av , , Bli först att kommentera 4

Broparken_447Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Tryggheten i vår kommun är något vi politiskt arbetat länge med och prioriterar högt. Umeå har idag inget område som enligt polisens klassificering klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro. Jag menar att det är av oerhört stor vikt att vi direkt -när vi får kännedom om den här typen av utveckling- tar tag i problemen och vidtar åtgärder.

Den ökade sociala oron inom vissa av våra bostadsområden diskuterades vid senaste sammanträdet inom UmeBrå som är ett sektorsövergripande nätverk bestående av representanter från Umeå kommun, Västerbottens polismyndighet och Västerbottens läns landsting. Tillsammans arbetar vi för att skapar trygghet och delaktighet i ett ungt och växande Umeå.

När vi nu fått kännedom om social oro inom de östra stadsdelarna måste vi agera kraftfullt. Vi arbetar inom kommunen därför skyndsamt fram en strategi för att möta denna sociala oro med en samordnande kommunal funktion som ska arbeta tillsammans med polisen och deras satsning på området. Det kommer t ex att handla om insatser gällande kartlagda individer med ett riskbeteende samt med koppling till våldsbejakande religiös extremism. Vi kommer inom kort att presentera hela planen för arbetet mot social oro.

Alla människor ska kunna känna sig trygga i vår kommun, det är avgörande för livskvaliteten men också betydande för tillväxten. Därför är det nu viktigt att vi vidtar åtgärder snabbt.

Bli först att kommentera