Riksdagen är ingen cirkus

Av , , Bli först att kommentera 8

riksdagenTvå S-ministrar har redan avgått efter att skandalen inom Transportsstyrelsen uppdagades. Försvarsminister Peter Hultquist har sedan före sommaren ett misstroende hängandes över sig och igår riktade SD även misstroende mot statsministern.

SD menar att Stefan Löfven inte har tagit sitt ansvar som ledare och att han inte insett allvaret med IT-skandalen på Transportstyrelsen. Med tanke på de uppgifter som framkommit kring IT-skandalen är SDs agerande igår mycket märkligt. Jag misstänker att syftet endast är framställa politiken som en cirkus och att genom detta öka politikerföraktet för egen vinnings skull.

Vi vet att regeringen Reinfeldt redan i maj 2011 uttryckte i en skrivelse att ”det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing”. Vi vet att upphandlingen började 2014 under alliansregeringen. I går redovisade dessutom DN nya uppgifter om att avstegen från IT säkerheten inom Transportsstyrelsen gjordes redan 2014 under alliansensregeringen med Catharina Elmsäter Svärd (M) som ansvarig minister. Då 2014 var det Carola Gunnarsson (C) som var ordförande i Transportstyrelsen.

Trots dessa nya uppgifter riktade alltså Sverigedemokraterna misstroende mot statsministern samma dag. SD får nog finna sig i att om de vill göra rikspolitiken till en cirkus kommer de inte att vara någonting annat än cirkusens pajasar.

Vi måste naturligtvis få reda på vad som hänt och vart ansvaret ligger – låt KU arbeta- innan ansvar utkrävs och kompetenta och duktiga människor tvingas lämna viktiga uppdrag. Detta måste gälla för alla oavsett politisk hemvist.

I morgon kl 09.00 kommer omröstningen om misstroende mot statsminister Stefan Löfven att genomföras. SD verkar dock inte få något stöd av allianspartierna i omröstningen. Jag hoppas verkligen att det stämmer. Politik är ingen underhållning och ingen cirkus. Politik är viktig, seriös och ger oss vår nutid och framtid. Vi får aldrig tillåta att pajasar försöker ta över politiken och göra den till en cirkus.

Bli först att kommentera

Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare borta 2020

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag kom sannerligen ett gott besked. Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu mer och snabbare än vad man tidigare aviserat. Nu fördubblar den S-ledda regeringen satsningen för 2018. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara helt borta till 2020.

Det är naturligtvis inte rimligt att man på pension -som är uppskjuten lön- ska betala högre skatt än på lön.

Den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. Detta kommer att vara en del av regeringens budgetproposition för 2018. Jag är oerhört glad över att regeringen nu tar bort denna orättvisa till 2020.

Bli först att kommentera

Gör som LO, lämna Nordea!

Av , , Bli först att kommentera 3

LOLO flyttar sina cirka 800 miljoner från Nordea efter banken beslutat att flytta huvudkontoret till Helsingfors. LO:s styrelse har nu tillsatt en utredning för att bytet ska vara klokt och ansvarsfullt. Jag tycker att LO gör rätt i att lämna Nordea. De visar ansvar.

Under bankkrisen 1990-94 köptes Nordea av staten för att förhindra banken att gå omkull. Vi skattebetalare stoppade via staten in 65 miljarder i affären. Bankens värde beräknades till ca 30 miljarder så vi skattebetalare pumpade in ca 35 miljarder kronor för att rädda Nordea. Vi har alltså gemensamt -genom våra skattepengar- räddat Nordea undan konkurs under bankkrisen och det tack vi skattebetalare nu får är alltså att Nordea lämna Sverige. Trots det stora överskott -ca 40 miljarder- kronor som banken gör.

Gör som LO lämna Nordea!

Bli först att kommentera

Umeå Science Park och Universitetsstaden viktig framtidssatsning

Av , , Bli först att kommentera 5

Science parkScience Park i Umeå -som ägs av Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet-arbetar för att utveckla såväl Universitetsstaden som med att möjliggöra satsningar. Universitetets forskning och universitetssjukhusets verksamheter ska tillsammans med ”start ups företag” och aktörer inom innovationssfären attraherar externa etableringar, investerare och utvecklingssatsningar.

I går träffades styrelsen tillsammans med representanter från oss ägare i Umeå kommun, landstinget och universitetet. Vi samtalade om parkens framtid och hur vi ska lyfta parken ytterligare med fler aktörer som vill utveckla området. Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare i samtalens riktningen.

Vår Science Park spelar en mycket viktig roll för att skapa framtida företag och arbetstillfällen i vår region. Vid gårdagens möte tog vi ytterligare steg i parkens utveckling. 

 

Bli först att kommentera

Rekordstor satsning mot akut hemlöshet.

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är kommunerna som är ansvariga för att hantera problematiken med hemlöshet. Vi i Umeå kommun arbetar just nu med en övergripande plan mot hemlöshet som är ute på remiss hos nämnderna . Vi söker även samarbete med Öppen gemenskap för att hantera denna problematik.

Nu får vi i kommunerna stöd av den S-ledda regeringen i arbetet genom att det satsas 25 miljoner kronor per år i riktat bidrag. Resurserna kommer att prioriteras till de kommuner som har ett stort antal personer i akut hemlöshet.

Det här är den överlägset största satsning som har gjorts mot hemlöshet på många år i Sverige. Regeringen föreslår också ett extra tillskott till Kronofogdemyndigheten, i år och sedan de två kommande åren, för att minska köerna till skuldsanering.

En grundläggande orsak till hemlöshet är den skriande bostadsbristen. Vi socialdemokrater har därför såväl nationellt som i Umeå satsat hårt på bostadsbyggande. S- och Mp-regeringen har genomfört den största bostadssatsningen på 20 år och här i Umeå har vi nog aldrig tidigare haft så många bostadsprojekt igång samtidigt.

Det här är viktiga och ansvarsfulla investeringar i vår välfärd och i jämlikheten!

 

Bli först att kommentera

S har bäst ekonomisk politik enligt ny mätning

Av , , Bli först att kommentera 7

Väljarna anger att Socialdemokraterna är det parti som har bäst ekonomisk politik i en ny mätning från Novus. Moderaterna är enligt väljarna i mätningen inte längre bäst på någon sakfråga, Moderaterna har t ex förlorat första placeringen som bästa parti när det gäller lag och ordning till Sverigedemokraterna.

Att vi socialdemokraterna har störst förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi är lätt att förstå. Under finansminister Magdalena Anderssons ledning har Sveriges stora underskott efter alliansregeringen vänts till överskott. Viktiga investeringar har gjorts i jobb, skola och klimat. Välfärden har stärkts med nästan 30 miljarder kronor och skatten för pensionärer har sänkts.

Jag förvånas inte heller över att Moderaterna inte längre är i topp på något område. Partiet genomgår såväl en politisk som ledarskapsmässig kris. Däremot är jag mycket brydd över det faktum att SD ligger i topp när det gäller Lag och ordning. Vi har ju kunnat ta del av information om att brottsligheten bland förtroendevalda i SD ligger betydligt över genomsnittssvenskens brottslighet. Vi vet att SDs rättspolitisk talesperson har blivit dömd för misshandel. Att SDs politik har störst förtroende bland partierna inom politikområdet Lag och ordning är för mig obegripligt.

Bli först att kommentera

Högtryck på svensk arbetsmarknad

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_4471S-och Mp regeringen har sedan man tog över regeringsmakten lyckats vända stora underskott i budgeten till överskott. Under dessa åt har man även byggt ut kapaciteten inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadspolitiken.

Vårt land har nu den lägsta arbetslösheten sedan 2008 och den högsta sysselsättningsgraden sedan 1992 för åldersgruppen 20-64 år.

Samtidigt som ekonomin växer och det är högtryck på svensk arbetsmarknad kan vi dock konstatera att många företag fortfarande har svårt att hitta utbildad arbetskraft. Den S-ledda regeringen satsar därför nu ytterligare 4.3 miljarder kronor 2018 på utbildning, etablering och fler jobb i växande företag.

Det är en traditionell socialdemokratisk politik som vi vet fungerar. Med oss Socialdemokrater kommer fler i arbete och företagen kan växa.

 

 

 

Bli först att kommentera

Vi återinför avdragsrätten för fackföreningsavgiften

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen kommer i budgeten att föreslå avdragsrätt för fackföreningsavgift. Man kommer även att ta bort en karensdag i a-kassan (från 7 till 6 dagar).

Som tjänstledig ombudsman på svenska Målareförbundet känns det extra kul att regeringen nu föreslår att arbetare ska kunna göra avdrag på fackföreningsavgiften. Den rätten togs bort av den borgerliga regeringen och nu återinför alltså den S-ledda regeringen avdragsrätten.

Arbetsgivare har idag avdragsrätt för deras medlemskap i olika arbetsgivarorganisationer och därför är det inte mer än rätt att arbetstagarna har samma rättighet.

Bli först att kommentera

Umeå fortsätter att växa

Av , , Bli först att kommentera 4

Umeå gör ett halvårsplus för tredje året i rad. Vi kan konstatera en ökning med 490 personer under det första halvåret 2017. Det innebär att Umeås befolkning nu uppgår till 123 382 invånare.

För tredje året i rad uppvisar Umeå alltså positiva siffror vid halvårsskiftet. Det är mycket bra eftersom många studenter avslutar sina studier under denna period och då flyttar vidare. Umeås fortsatt starka befolkningsökning första halvåret bådar sannerligen gott för årssiffrorna! 

Bli först att kommentera

Medborgardialog på Carlshem

Av , , Bli först att kommentera 3

Carlshem3Heimstaden4

 

 

 

 

 

 

 

 

I går hade Gimonäs-Carlshems S-förening ett öppet möte med temat ”Vad händer i vår stadsdel?” Inbjudna gäster var Bostadens VD Jerker Eriksson och dess ordförande Bernt Andersson (S) som berättade om Bostadens utvecklingsplaner i Umeå med fokus på boende för äldre. De kunde berätta att AB Bostaden aldrig har haft så mycket utvecklingsprojekt igång tidigare som de har nu. Även Heimstaden var inbjudna och representerades av dess VD Patrik Hall och Claes Westin. De berättade om den nya aktörens planer och svarade på frågor. Lokalen var fullsatt och diskussionen spänstig.

Heimstaden VD Patrik Hall svarade på medborgarnas frågor om allt från om hyreskontrakten från Bostaden kommer att gälla även inom Heimstaden (vilket de kommer att göra, inga nya kontrakt behöver skrivas) till om studenterna även fortsättningsvis kommer att ha 10 månaders hyra (vilket de kommer att ha även inom Heimstaden). Påståenden om lyxrenoveringar och kraftigt höjda hyror avisades av Heimstaden. De menar att all renovering som blir nödvändig kommer att göras i dialog med de boende.

Heimstadens VD Patrik Hall informerade även om det seniorboende/äldreboende som de vill bygga på fd ICA-träff tomten bredvid kyrkan och visade en skiss på hur det skulle kunna komma att se ut. Se bild ovan. Janne Westling från S-föreningen som drivit frågan om ett seniorboende på området under många år har ett samordningsansvar och kommer att fortsätta dialogen med Heimstaden och intressenter till seniorboende/äldreboende..

Det var ett mycket bra möte med mycket information från de inbjudna gästerna och en hel del frågor från åhörarna. Även Folkinitiativet fanns på plats med en grupp representanter som uttryckte sitt missnöje med avyttringen genom en rad frågor och inlägg.

Bli först att kommentera