Det går riktigt bra för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

VävenVi har mycket att vara stolta över i Umeå. Vår kommun är i stark tillväxt, vår tillväxt kan faktiskt mäta sig med storstädernas. Mellan år 2000-2015 växte Stockholm med 23,1 %, Göteborg med 17,4% och Umeå med 15,6 %. Mellan 2015-2016 växte Stockholm med 1,3 %, Göteborg med 1,5 % och Umeå med 1,8 %. Umeå är en kommun där människor vill leva och bo.

Vi kan även glädjas åt att vi har en diversifierad arbetsmarknad i kommunen med en jämn fördelning av offentliga och privata jobb. Det skapas drygt 1000 nya jobb i Umeå per år. Mellan åren 2009-2016 kan vi konstatera att vi har 9000 fler sysselsatta. Vi har en låg arbetslöshet och vår branschbalans ger goda förutsättningar för tillväxt.

I Umeå kommun startas dessutom överlägset flest företag i hela Norra Sverige -även i relation till befolkningen. 759 nya bolag etablerade sig här förra året. Enligt Företagarnas statistik så ligger Umeås företag bland de fem främsta i Sverige när det gäller lönsamhet och i snitt över 5 år så har våra företag t om den högsta uthålliga lönsamheten.

En av våra utmaningar är att bygga bort bostadsbristen. Vi har fokuserat tydligt på just detta under mandatperioden. Enligt Boverkets prognos via bostadsmarknadsenkäten kan vi konstatera att vårt arbete ger resultat. Under 2017 är prognosen 1669 nya bostäder och 2017 förväntas ytterligare 1253 färdigställas.

Förra veckan kunde vi tal del av SKL:s öppna jämförelser som visar att Umeås kommunala gymnasieskola är i absolut Sverigetopp. Vi kan även konstatera att grundskolan levererar. De preliminära siffrorna för skolresultat 2017 visar att 90 procent av de elever som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolans naturprogram. Det är det bästa resultatet någonsin. Resultaten för nationella prov i svenska och engelska för åk 9 visar också mycket goda resultat, 98 respektive 97 procent av eleverna är godkända.

När individer och familjer väljer vart de ska leva och bo vet vi att barnomsorg, skola, äldreomsorg tillsammans med kultur och fritidsaktiviteter har stor betydelse för vart man väljer att bosätta sig. Då går det inte – som Moderaterna föreslår-  att sänka skatten och dra ned på välfärden.

När företagen i Umeå behöver kompetent arbetskraft ska vi locka dem till vår kommun med en god välfärd samt ett inspirerande och engagerande fritids- och kulturliv. Just detta uppmärksammades Umeå kommun för då vi kom på andra plats i vart i landet som det är bäst att leva och bo.

Umeå blev dessutom utsedd till Årets superkommun 2017 med motiveringen ”När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

Visst har vi även utmaningar som vi dagligen arbetar med, men det är också viktigt att ibland stanna upp och se att det faktiskt går riktigt bra för Umeå.

Bli först att kommentera