Än en gång agerar V inkonsekvent

Av , , Bli först att kommentera 10

WurtsburgInternationella kontakter och transnationella samarbeten är en förutsättning för utveckling och kunskapsinhämtning i regionernas Europa och vårt alltmer omvärldsberoende samhälle. Umeå kommun har utvecklat mer ingående kontakter med ett antal städer i världen och genomför gemensamma projekt med vissa av dem.

En delegation från Wurtsburg besökte Umeå i maj och i dag åker kommunstyrelsens arbetsutskott till Wurtsburg med anledning av 25- års jubileet av vårt vänortssamarbete.

Würzburg i Tyskland är vår kommuns vänort sedan 1992. Würzburg är endast något större än Umeå och även deras -likt vår- medelålder är relativ låg. De har ett universitet sedan 1402 och har i dag mer än 20 000 studenter. Universitetet utmärker sig särskilt inom ämnesområdena medicin, biologi, fysik och psykologi. Det finns en del likheter mellan våra städer och vi har ett konstruktivt och värdefullt utbyte mellan oss, det handlar om allt från studentutbyten, samhällsbyggnadsfrågor och kultur.

Idag kan vi alla dock via Folkbladet ta del av Vänsterpartiets kritik mot att kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Wurtsburg. Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman kallar detta för en representationsresa där ”kommunledningen åker till Wurtsburg så att de har tid att umgås och dricka öl.” Det är ett direkt oförskämt uttalande av Edman som endast syftar till att spä på politikerföraktet och inte har någon förankring i verkligheten.

Vi kan dessutom återigen konstatera inkonsekvensen i Vänsterpartiets agerande, å ena sidan motionerar de om utökade vänortssamarbeten och å andra sidan kritiserar de möten för att underhålla och utveckla de befintliga samarbetena. Man tar sig för pannan!

 

 

Bli först att kommentera

300 lägenheter vid Östra station

Av , , Bli först att kommentera 4

Östra bostäderIgår beslutade vi inom Näringslivs- och planeringsutskottet att gå vidare i planprocessen för att kunna bygga 300 lägenheter vid Umeå Östra. Tanken är att området närmast östra station skall rymma kontor och parkering och området väster ut bostäder.

Planområdet ligger endast ca 2 km från Rådhustorget och är en effektiv markanvändning i tätortsmiljö och en viktig del i att knyta samman stadens centrala delar med Universitets- och sjukhusområdet. .

Planens förslag gällande bebyggelse invid järnväg och skyddsavstånd med hänsyn till farligt gods är gjorda efter en grundlig riskanalys och erforderliga anpassningar och tekniska skyddsåtgärder.

Umeå växer och vi har stora behov av nya bostäder, detta är ett utmärkt stadsutvecklingsprojekt som bidrar till att skapa en än mer dynamisk och levande stad

Bli först att kommentera