VIkten av kommunalt vatten och avlopp

Av , , Bli först att kommentera 8

VAVi kan se hur hela Umeå kommun växer och vi kan konstatera att många sommarstugor förvandlas till permanent boende. Utan kommunalt vatten och avlopp riskerar vi med den här utvecklingen att det blir en allt för stor belastning på miljön. Efter flera års arbete har Umeå kommunfullmäktige fastställt en VA-strategi.

I den nya strategin beskrivs var, när och i vilken ordning utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp planeras att ske. Utgångspunkten är att förbättra miljösituationen i våra kustområden och säkerställa fortsatt bra vattenkvalitet. VA-strategin är viktig för att Umeås tillväxt ska kunna ske på ett hållbart sätt och den kommer framöver att följas av beslut i fullmäktige om verksamhetsområden, taxor och va-föreskrift. 

Prioriterade områden är Täfteå, Sörmjöle- och Norrmjöleområdet, Ostnäs och Sand-Tuvan. Nu arbetar vi med att ta fram tidsplaner för de områden som ska byggas ut och genomför utredningar om själva genomförandet, t ex hur och var ledningar ska dras samt placering av eventuella reningsverk. Framöver kommer även beslut om exakta geografiska gränser som kommer att visa vilka fastigheter som ska servas av det allmänna VA-nätet.  Utredningen för respektive område tar mellan 1 och 3 år. Vi räknar med att utbyggnaden och anslutningen beräknas ta ca 10 år. Fastighetsägare som berörs kommer att informeras i god tid innan arbetet påbörjas.

På VK-debatt skrev i helgen Roland Ekstrand som är verksam vid företaget Svensk klimatcertifiering under rubriken VA: Dyr nota för Umeåborna- trots att det finns alternativ. ”Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas gå från hus och hem” hävdar Ekstrand. I gårdagens Kalla fakta på TV 4 kräver Villaägarna riksförbund att småfastighetsägare med egna fungerande avlopp ska slippa betala när kommunerna drar ut kommunalt vatten och avlopp.

Eftersom utredningar pågår är det idag inte möjligt att uttala sig med någon större säkerhet om kostnaderna för en enskild fastighetsägare i Sörmjöle, Täfteå eller någon annanstans inom de prioriterade områdena. De beräkningar som finns idag är endast kalkyler. De faktiska markförhållandena, kvalitén i projekteringsarbetet, resultatet av upphandlade entreprenadstjänster, framtida ränteläge, läget på arbetsmarknaden osv kommer givetvis att påverka.

Fakta är att vi enligt lag måste vi ha en strategi för planerad utbyggnad av VA. Skulle kommunfullmäktige  inte ha antagit VA-strategin är risken stor att vi drabbats av föreläggande från kontrollmyndigheten Länsstyrelsen, vilket vi vet att andra drabbats av.

Vi har stora utmaningar inom VA framför oss. Det handlar inte bara om dessa prioriterade områden, det handlar även om nöd- och reservvatten och VA-kostnader förknippade med förtätningen av staden. Diskussionen om taxor och upplåning -finansieringen av dessa utmaningar- kommer att vara aktuella under många år framöver. Inom VA-ekonomin ska över- och underuttag hanteras inom VA-kollektivet över tid. Dock ska vi vara medvetna om att upplåning påverkar kommunen som helhet då vår totala låneskuld bedöms av långivaren.  Vi kommer, i en växande stad som Umeå med behov av investeringar inom många områden att tvingas till många tuffa framtidsprioriteringar. 

 

 

Bli först att kommentera